Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Innovaatiotoiminta
Verkostot
Yhteiskehittäminen
Sosiaaliala
Terveydenhuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Malli luo rakenteet ja edistää sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatioyhteistyötä ja yhteiskehittämistä ja vahvistaa hyvien käytäntöjen jakamisen tapoja ja rakenteita kansallisesti.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Diabetes
Kohderyhmä
Koko väestö
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Diabeteskeskus -projektissa suunnitellaan Helsingin kaupungilla hoidossa olevien diabetespotilaiden hoidon keskittämistä Helsingin diabeteskeskukseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Kotihoito
Ikääntyminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Teknologian käytön laajentamisen mallin avulla laajenettiin samanaikaisesti useamman teknologiaratkaisun käyttöä yhden kunnan alueelta kaikkiin Satakunnan sote-organisaatioihin.  Käyttöönotto toteu

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Kotiutus
Kotihoito
Sairaanhoito
Asiakaslähtöisyys
Monialaisuus
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhtenäinen kotiutuksen toimintamalli sote- palveluihin. Kotiutusprosessi käynnistyy viimeistään siitä hetkestä, kun asiakkaasta tai hyvinvointialueen asukkaasta tulee potilas.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Kustannusvaikuttavuus
Sosiaalihuolto
Sosiaaliala
Vaikuttavuus
Rakenteellinen sosiaalityö
Ilmiöt
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaan kuuluvaa Kustannusvaikuttavuus osaksi suosituksia -hanketta

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hyvinvointialueet
Aihealueet
Tiedonhallinta
Digitaaliset palvelut
Suunnittelu ja visiointi
Kohderyhmä
Koko väestö
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin yhteistyöryhmä edistää kehittämisen tavoitetilan ja siihen liittyvien toimintamallien selkeyttämistä kansallis

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Mielenterveyspalvelut
Mielenterveys
Perustason mielenterveyspalvelut
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Terapiat etulinjaan -toimintamallia toteutetaan yhteistyössä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Simo
Pudasjärvi
Ii
Vaala
Utajärvi
Aihealueet
Kulttuuri
Kulttuurihyvinvointi
Osallisuus
Hyvinvointi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Taidekummi on taiteen ammattilainen, joka suunnittelee ja toteuttaa pitkäkestoista hyvinvointitaidetoimintaa sote- ja hyvinvointipalveluiden yksiköissä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Simo
Pudasjärvi
Ii
Vaala
Utajärvi
Aihealueet
Kulttuurihyvinvointi
Osallisuus
Kunnat
Hyvinvointi
Kulttuuri
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Projektitaiteilijatoiminta on lyhytkestoista taidetoimintaa, jossa ammattitaiteilija suunnittelee ja tekee yhteisötaidetta sote- ja hyvinvointipalveluiden asiakkaiden kanssa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Mielenterveyspalvelut
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Omaiset
Organisaatiot
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokemusasiantuntijaraati vahvistaa asiakasosallisuutta ja kokemustietoa esimerkiksi sairaanhoidon päätöksenteossa. Kokemusasiantuntijat osallistuvat toiminnan kehittämiseen ja arviointiin.