Sää ja Mää parisuhdetapaaminen on Porin perusturvan neuvolan terveydenhoitajien ja kasvatus ja perheneuvonnan perheneuvojien sekä Porin perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvojien kehittämä ennaltaehkäisevä varhaisen tue malli vauvaperheen vanhempien parisuhteen tueksi. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sää ja Mää parisuhdetapaaminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sää ja Mää parisuhdetapaaminen on Porin perusturvan neuvolan terveydenhoitajien ja kasvatus ja perheneuvonnan perheneuvojien sekä Porin perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvojien kehittämä ennaltaehkäisevä varhaisen tue malli vauvaperheen vanhempien parisuhteen tueksi. 

Toteutuspaikka
Porin perusturvan neuvolat ja kasvatus- ja perheneuvonta sekä perheasiain neuvottelukeskus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pori
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Tekijä

Sari Inkilä

Luotu

09.11.2022

Viimeksi muokattu

11.11.2022
Ratkaisun perusidea **

Parisuhdetapaaminen vauvaperheen vanhemmille, jossa työntekijöinä moniammatillisen näkökulman saamiseksi sekä työskentelyn jatkumisen mahdollistamiseksi neuvolan terveydenhoitaja ja kasvatus- ja perheneuvonnan tai perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvoja.

Toimintaympäristö **

Pikkulapsiperheissä erotaan usein ja vauvaperheissä vanhempien tyytyväisyys parisuhteeseen laskee. Vauvaperheet käyvät ensimmäisen vuoden aikana useita kertoja neuvolan terveydenhoitajan vastaanotolla, joilla keskitytään uuden perheenjäsenen hyvinvointiin ja kasvuun.

Toimintamallissa hyödynnetään moniammatillisesti sosiaalialan, terveydenhuollon ja kolmannen sektorin toimijoiden osaamista.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Sää ja Mää parisuhdetapaamiselle osallistuvat vauvaperheen vanhemmat vauvan ollessa iältään noin puolesta vuodesta vuoteen. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallia lähdettiin pilotoimaan vuonna 2020 ensin yhden Porin perusturvan neuvolan vauvaperheen vanhemmille, mutta myöhemmin toiminta laajennettu kaikkien Porin perusturvan neuvoloiden vauvaperheiden vanhemmille. Korona-vuodet ovat hankaloittaneet toimintamallin juurruttamista sairastumisien aiheuttamien peruutusten vuoksi.

Tällä hetkellä jokaisella työskentelyssä mukana olevalla perheneuvojalla on yksi vuoro joka kolmas viikko. Sekä terveydenhoitajan että perheneuvojan työpanos on osana hänen perustyötään, eikä parisuhdekäynteihin ole ollut tarve työajan lisäksi käyttää muuta resursointia.

Jatkossa, kun parisuhdetapaamiset tulevat tutummaksi sekä vauvaperheen vanhemmille että tapaamisia vanhemmille tarjoaville terveydenhoitajille, on oletettavaa, että on tarvetta lisätä sekä perheneuvojien että terveydenhoitajien tapaamisiin käyttämää työaikaa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Sää ja Mää parisuhdetapaaminen on tuonut vauvaperheen vanhemmille mahdollisuuden pysähtyä oman parisuhteensa äärelle tutussa neuvolaympäristössä. Moniammatillinen työskentely, jossa tutun terveydenhoitajan lisäksi tapaamisella oleva perheneuvoja tuo käynnille pariterapeuttista näkemystä, avaa useammanlaisia tulokulmia käsiteltäviin teemoihin.

Matalan kynnyksen ennaltaehkäisevällä toiminnalla haluamme osaltamme vaikuttaa parisuhdetyytyväisyyteen ja sitä kautta ehkäistä eroja. Samalla tuomme pariterapeuttista työskentelyä vanhemmille tutummaksi, jolloin kynnys yhteydenottoon avun tarjoajiin on ollut matalampi. Terveydenhoitaja voi luontevasti seuraavilla käynneillä palata parisuhdekäynnillä esille nousseisiin teemoihin, koska hän on ollut läsnä parisuhdekäynnillä. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Neuvolan terveydenhoitajilla on varmasti parisuhdeosaamista, mutta näillä tapaamisilla yhdistetään pariterapeutin ja terveydenhoitajan osaamista. Käynnin fokuksena on muista neuvolan käynneistä poiketen vauvaperheen vanhempien parisuhde. 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Kohderyhmä