SISUKAS - monialainen työskentelymalli sijoitettujen lasten ja nuorten koulunkäynnin tueksi

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sisukas-mallissa lapsen sosiaalityöntekijä sekä erityisopettajasta ja psykologista muodostettu koordinoiva tiimi kartoittaa sijoitettuna asuvan tilanteen, tarjoaa tuen lapselle ja konsultaation verkostolle. Toteutetaan 2-vuotinen tuki, seuranta ja vaikuttavuuden arviointi.  

 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Pesäpuu ry
Ylläpitäjä