Sote-kirjaamisen kehittämisen verkosto Päijät-Hämeen hyvinvointialueella

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen sote-kirjaamisen kehittämisen verkoston tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamisen yhtenäistäminen ja tiedon laadun parantaminen.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä PHHYKY (sairaanhoitopiiri)
Ylläpitäjä
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Ylläpitäjä