Sote-kirjaamisen kehittämisen verkosto Päijät-Hämeen hyvinvointialueella

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen sote-kirjaamisen kehittämisen verkoston tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamisen yhtenäistäminen ja tiedon laadun parantaminen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sote-kirjaamisen kehittämisen verkosto Päijät-Hämeen hyvinvointialueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen sote-kirjaamisen kehittämisen verkoston tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamisen yhtenäistäminen ja tiedon laadun parantaminen.

Toteutuspaikka
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Emma Uusitalo

Luotu

29.03.2023

Viimeksi muokattu

18.12.2023
Ratkaisun perusidea **

Toimintamallissa Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle luodaan sote-kirjaamisen kehittämisen verkosto, jonka tehtävänä on kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen, kansallisten kirjaamisohjeiden jalkauttaminen ja tiedon laadun seuranta. Tarkoituksena on tehtävien ja vastuunjaon kuvaaminen ja selkiyttäminen sekä kirjaamisen kehittämisen omistajuuden määrittäminen.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella toimii terveydenhuollon kirjaamisen kehittämisen verkosto, johon kuuluu kirjaamistyöryhmät (vuodeosastot, vastaanotot, suun terveydenhuolto, palveluasuminen, kotihoito, päivystys) sekä kirjaamista linjaava kirjaamistyöryhmien puheenjohtajien työryhmä. Lisäksi terveydenhuollossa toimii kirjaamisen vastuuhenkilöiden verkosto.

Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen rakenteita suunnitellaan, täydennetään ja kuvataan. Alueella toimivan sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijoiden verkoston toimintaa kehitetään ja kirjaamisasiantuntijoiden roolia täsmennetään.

Toimintaympäristö **

Lainsäädäntö ja tiedonhallinnan määritykset ohjaavat sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamista. Yhtenäisillä tietorakenteilla ja kirjaamiskäytännöillä pyritään parantamaan asiakastiedon laatua. Ajantasainen, riittävä ja saatavilla oleva tieto tukee asiakas- ja potilastyötä (ensiokäyttö). Lisäksi toiminnassa syntyvää asiakastietoa voidaan käyttää muun muassa tutkimuksessa, viranomaisten ohjaus- ja valvontatehtävässä sekä tiedolla johtamisessa (toisiokäyttö). Yhtenäisesti kirjattu tieto on kansallisesti vertailukelpoista, ja sen avulla voidaan kehittää yhdenvertaisia, vaikuttavia ja tarpeenmukaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoa kirjaavat ammattilaiset.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kirjaamisen kehittäminen vaatii omistajatahon nimeämistä, vastuista sopimista ja eri toimijoiden sitoutumista kehittämiseen.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamalli on kehittämisvaiheessa eikä sitä ole vielä kokonaisuudessaan otettu käyttöön.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kirjaamisverkoston luominen vaatii yhteistyötä, sitoutumista ja koordinointia.

Kansikuva
Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt