Suun terveydenhuollolle suunnattu ohje lastensuojeluilmoituksen tekemisestä

Ohje käsittelee suun terveydenhuollossa esiintyviä syitä tehdä lastensuojeluilmoitus, puheeksi ottamista ja kirjaamista, ilmoituksen tekemistä käytännössä sekä ilmoitusta poliisille. Ohje on tarkoitettu tueksi käytännön työhön ja tilanteisiin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Suun terveydenhuollolle suunnattu ohje lastensuojeluilmoituksen tekemisestä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ohje käsittelee suun terveydenhuollossa esiintyviä syitä tehdä lastensuojeluilmoitus, puheeksi ottamista ja kirjaamista, ilmoituksen tekemistä käytännössä sekä ilmoitusta poliisille. Ohje on tarkoitettu tueksi käytännön työhön ja tilanteisiin.

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen suun terveydenhuolto ja lastensuojelu
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

24.03.2023

Viimeksi muokattu

01.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Antaa tukea ja neuvoa käytännön tilanteisiin.

Toimintaympäristö **

Suun terveydenhuollon työntekijöillä on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Suun terveydenhuollon henkilökunta on avainasemassa lastensuojeluilmoituksen tekemisen tarpeen tunnistamisessa. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallista on tiedotettu ja se on viety suun terveydenhuollon Teams-kanavalle.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tietoisuus ja ammattitaito ovat lisääntyneet.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on suunnattu suun terveydenhuoltoon, mutta toimintamalli soveltuu myös malliksi muiden alojen vastaavan ohjeistuksen kehittämiseen.

Kansikuva
Suun terveydenhuollolle suunnattu apuopas lastensuojeluilmoituksen tekemisestä

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis