Suun terveydenhuolto

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto
Terveydenhuolto
Suun terveydenhuolto
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjalaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen yhteinen alueellisesti sovittu konsepti/malli.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Maahanmuutto
Omahoito
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kestävän kasvun Kainuu -hankeen Suun terveydenhuollon yhtenä osa-alueena olivat maahan muuttaneiden asiakasryhmä, jonka palveluita tulisi kehittää asiakastarpeista lähtöisin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Aihealueet
Hoitotakuu
Avosairaanhoito
Suun terveydenhuolto
Perusterveydenhuolto
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallin tavoitteena on vahvistaa perusterveydenhuollossa hoidon tarpeen arviointia tekevien terveydenhuollon ammattilaisten osaamista hoitoon pääsyyn liittyvästä kirjaamisesta sekä kansallisesti yht

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Monialaisuus
Yhteistyö
Ennaltaehkäisy
Terveyden edistäminen
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tarkoitus on tunnistaa anestesiahammashoidon tarpeessa olevien lasten ja perheiden monialainen tuen tarve systeemisellä työotteella ja motivoivan haastattelun menetellä sekä integtoi

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Tampere
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ennaltaehkäisy
Monialaisuus
Yhteistyö
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Suun terveydenhuollon Huolitiimimalli on systeemisen monialaisen yhteistyön toimintamalli, jonka tavoitteena on aktiivisesti tunnistaa ja tukea lapsiperheitä, joiden voimavarat eivät riitä arkipäiv

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kotka
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Hoitotakuu
Terveyden edistäminen
Yhteistyö
Tiimityö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asetuksen (338/2011) mukaisten määräaikaistarkastusten toteuttamiseen kehitetty toimintamalli pilotoidaan Kotkassa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Prosessien kehittäminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Eriarvoisuus
Terveydenhuolto
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Anestesiahammashoito perusterveydenhuollossa palvelee potilasryhmää, jonka hammashoito perusterveydenhuollossa on syystä tai toisesta osoittautunut mahdottomaksi, mutta potilasryhmä ei täytä erikoi

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Vaikuttavuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lapin suun terveydenhuollon esihenkilöstölle suunnatun valmennuspaketin tavoite on tukea Lapin hyvinvointialueen suun terveydenhuollon hoitoon pääsyä ja vaikuttavuutta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Prosessien kehittäminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hammashoitopelko on todellinen ilmiö, joka koskettaa lähes 1/3 osaa väestöstä. Asiakkaat ovat kokeneet, ettei heidän pelon tuntemusta oteta todesta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Perhepalvelut
Yhteistyö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Omahoito
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Suun terveydenhuolto ja perhetyön NOPSA-palvelu aloittivat yhteistyön Kainuussa. Uusi palvelu mahdollistaa lasten ja nuorten suun omahoidon tukemisen lapsen kotona.