Systeemisen toimintamallin fasilitointi ja juurruttaminen Kymenlaakson lapsiperheiden sosiaalipalveluissa

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lapsiperheiden sosiaalityössä Kymenlaaksossa otettiin käytöön systeeminen tiimimalli vuonna 2021. Sitä mallinnettiin, koulutettiin ja falsilitoitiin Tulevaisuuden sosiaali- ja teveyskeskus - hankkeen tuella. Perheterapeutti jalkautui tiimeihin ja viikkokokouksiin työn tueksi.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Kymenlaakson hyvinvointialue
Ylläpitäjä