Etunimi
Tarja
Sukunimi
Tammekas
Organisaatio
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)
Esittelyteksti
Toimin Kymenlaakson sosiaali-ja terveyspalveluiden kuntayhtymän (Kymsote) Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeessa perhekeskuskokonaisuuden kehittäjänä.

Toimintamallit, joissa mukana

Toimintamalli
Kuntoutus
Prosessien kehittäminen

Toimintamalli
Kuntoutus
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Asiakassegmentointi

Toimintamalli
Kuntoutus
Ryhmätoiminta

Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
Varhainen tunnistaminen

Perhekeskuksen logo
Toimintamalli
Perhepalvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Toimintamalli
Tukihenkilötoiminta
Sosiaalihuolto

Ydessä tiimin kuvaus
Toimintamalli
Perhepalvelut
Moniammatillisuus
Monialaisuus
Tiimityö

Kokonaisuudet, joissa mukana

Kymsote Tulevaisuuden sote-keskus
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset