Etunimi
Tarja
Sukunimi
Tammekas
Organisaatio
Kymenlaakson hyvinvointialue
Esittelyteksti
Toimin Kymenlaakson hyvinvointialueen kestävän kasvun ohjelman Investointi 1:n projektipäällikkönä. Vastuualueenani on lasten- nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen

Toimintamallit, joissa mukana

Ensikäynnin sähköinen ajanvaraus
Toimintamalli
Psykososiaalinen tuki
Opiskeluhuolto
Digitaaliset palvelut
RRP
Prosessien kehittäminen

Kymenlaakso
Toimintamalli
RRP
Opiskeluhuolto
Etäpalvelu
Prosessien kehittäminen

Toimintamalli
Perhekeskus
Perhepalvelut
Sosiaalihuolto

Toimintamalli
Kuntoutus
Prosessien kehittäminen

Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Digitaaliset palvelut
Fysioterapia
Toimintaterapia

Toimintamalli
Kuntoutus
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Asiakassegmentointi

Toimintamalli
Kuntoutus
Ryhmätoiminta

Toimintamalli
Matalan kynnyksen palvelu
Varhainen tunnistaminen

Opiskeluhuollon yhteiskehittäminen
Toimintamalli
Opiskeluhuolto
Hyvinvointialue
Kunnat
Yhteiskehittäminen
Prosessien kehittäminen

Toimintamalli
Opiskeluterveydenhuolto
RRP
Prosessien kehittäminen

Perhekeskuksen logo
Toimintamalli
Perhepalvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Toimintamalli
Varhaiskasvatus
Varhainen tunnistaminen
Varhainen puuttuminen

Toimintamalli
Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Neuvola
Opiskeluterveydenhuolto
RRP
Prosessien kehittäminen

Terkkari_chat
Toimintamalli
Opiskeluterveydenhuolto
Opiskeluhuolto
Digitaaliset palvelut
RRP

Toimintamalli
Tukihenkilötoiminta
Sosiaalihuolto

Ydessä tiimin kuvaus
Toimintamalli
Perhepalvelut
Moniammatillisuus
Monialaisuus
Tiimityö

Kokonaisuudet, joissa mukana

Kymsote Tulevaisuuden sote-keskus
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Kokonaisuus
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Asiakaslähtöisyys
Hoitotakuu