Etunimi
Iida
Sukunimi
Kaurala
Organisaatio
Kymenlaakson hyvinvointialue

Toimintamallit, joissa mukana

Kuva: Pixabay
Toimintamalli
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys
Avohoito

Toimintamalli
Kuntoutus
Hoidontarve
Asiakas- ja palveluohjaus

Toimintamalli
Perusterveydenhuolto
Lääkehuolto
Vastaanotto
Moniammatillisuus

Tiimityö
Toimintamalli
Perusterveydenhuolto
Vastaanotto
Päivystys
Tiimityö

Tiimityö
Toimintamalli
Perusterveydenhuolto
Terveyskeskukset
Terveyspalvelut
Tiimityö

Toimintamalli
Perusterveydenhuolto
Vastaanotto

Kokonaisuudet, joissa mukana

Kymsote Tulevaisuuden sote-keskus
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Kokonaisuus
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Asiakaslähtöisyys
Hoitotakuu