Kuntakeskuksissa järjestettävät tilaisuudet ja palvelut eivät usein ole kylillä asuvien ikäihmisten tavoitettavissa. Toimintaa tulisi järjestää lähellä ikäihmisiä. Tämä toimintamalli tarjoaa esimerkin matalan kynnyksen teematapahtumille.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Terveystapaamisia kylille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuntakeskuksissa järjestettävät tilaisuudet ja palvelut eivät usein ole kylillä asuvien ikäihmisten tavoitettavissa. Toimintaa tulisi järjestää lähellä ikäihmisiä. Tämä toimintamalli tarjoaa esimerkin matalan kynnyksen teematapahtumille.

Toteutuspaikka
Toimintamalli on kehitetty Aijjoos-hanke II:n ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen Ikäihmisten asiakasohjausyksikön yhteistyönä. Ensimmäiset terveystapaamiset järjestettiin vuonna 2013 ja ne jatkuvat edelleen Aijjoos-toiminnassa.
Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Minna Koponen

Luotu

30.03.2020

Viimeksi muokattu

24.04.2020
Ratkaisun perusidea **

Terveystapaamisia kylille -toimintamallin avulla saavutetaan kylillä asuvat ikäihmiset, jotka eivät osallistuisi kuntakeskuksissa järjestettäviin toimintoihin. Terveystapaamisten avulla viedään ikäihmisille ajankohtaista tietoa sekä kannustetaan omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Tapaamisten kautta myös ammattilaiset tulevat kyläläisille tutuiksi. Tämä laskee yhteydenottokynnystä.

Toimintaympäristö **

Yleensä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät luennot ja tilaisuudet järjestetään kuntakeskuksissa. Maaseudulla ikäihmiset asuvat kuitenkin usein kaukana keskustasta. Kaikilla ikäihmisillä ei ole mahdollisuutta lähteä keskustaan tilaisuuksiin, kun välimatkat ovat pitkiä, eikä kuljetusta ole. Tällöin he eivät saa sitä tietoa, joka kuitenkin olisi tärkeää heidän hyvinvointinsa kannalta. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat maaseudun kylillä asuvat, eritysesti ikäihmiset. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
Terveystapaamisten sisältö
Terveystapaamisia kylille -toimintamallin tarkoituksena on järjestää toimintaa kylillä lähellä ikäihmisiä. Kokoontumispaikkoina toimivat kylätalot, kyläkoulut tai nuorisoseurat. Terveystapaamisille valitaan etukäteen teema jostakin ajankohtaisesta hyvinvointiin liittyvästä aiheesta esim. sydänterveys, luuston terveys, muisti, mielen hyvinvointi, lihasvoima tai tasapaino.
Terveystapaamisten toteuttaminen
Ennen terveystapaamisia kylätaloilla järjestetään yksi iso teeman aihealuetta käsittelevä asiantuntijaluento. Tähän tilaisuuteen järjestetään myös kuljetus. Tilaisuuden tarkoituksena on valitun teeman läpikäyminen teoriatasolla. Tämän jälkeen järjestetään varsinaiset terveystapaamiset kylätaloilla saman teeman ympärillä. Näissä tapahtumissa teemaa noudatetaan tarjoiluista puheenvuoroihin asti. Terveystapaamisissa käsiteltävää teemaa lähestytään hyvin käytännönläheisesti. On tärkeää, että ikäihmiset pääsevät itse kokeilemaan ja saavat konkreettisia vinkkejä oman hyvinvoinnin edistämiseen. Esimerkiksi sydänterveyttä käsiteltäessä tapahtuma voi sisältää verenpaineen ja -sokerin mittauksia, jumppaa, käytännön vinkkejä ja tietoa sydänterveydestä sekä sydänystävällisen tarjoilun. Tapahtumiin voi ottaa mukaan myös teeman mukaisen paikallisyhdistyksen.
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Terveystapaamiset kylillä ovat olleet todella suosittuja. Niihin on osallistunut kyläläisiä, jotka eivät osallistu mihinkään muuhun toimintaan. Lisäksi kauempaakin on lähdetty kimppakyydeillä, kun aihe on ollut kiinnostava. Palautteen mukaan aiheet ovat olleet tarpeellisia ja kylällä asuvat ovat kokeneet suorastaan velvollisuudeksi osallistua, kun on järjestetty tapahtuma omalla kylällä. 

Aiheeksi teematapaamisiin voi valita terveysaiheiden lisäksi myös muita tärkeäksi koettuja aiheita. Esim. sosiaalietuuksia käsittelevät tilaisuudet ovat olleet todella suosittuja ja tarpeellisia. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallia voi soveltaa missä tahansa maaseudulla, jossa välimatkat ovat pitkiä.  Meillä kohderyhmäksi on tavoiteltu erityisesti ikäihmisiä, mutta kohderyhmäksi soveltuvat kaiken ikäiset. Tällöin tapahtuma kannattaa järjestää illalla tai viikonloppuna, jolloin myös nuoremmat pääsevät osallistumaan. 

Toimintamalliin kuuluvan asiantuntijaluennon voi järjestää myös kylillä järjestettävien teematapaamisten jälkeen. Tällöin luennossa voi olla hieman eri näkökulma kuin varsinaisissa teematapaamisissa. Luento nivoo kylillä olleet terveystapaamiset vielä lopuksi yhteen.

 

Kansikuva
Ikäihmiset venyttelevät

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Ilmiöt

Kohderyhmä