Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tovitukijat ovat elämänkokemuksen, työn tai koulutuksen pätevöittämiä tukihenkilöitä, jotka tarjoavat tukeansa aikaa vastaan. Tovitukitoimintaa toteutetaan Aika parantaa- verkoston kautta, joka tarjoaa tovitukea aikapankin keinoin.

Toimituksen siirtämä 06/2020.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä