Tovitukijat ovat elämänkokemuksen, työn tai koulutuksen pätevöittämiä tukihenkilöitä, jotka tarjoavat tukeansa aikaa vastaan. Tovitukitoimintaa toteutetaan Aika parantaa- verkoston kautta, joka tarjoaa tovitukea aikapankin keinoin.

Toimituksen siirtämä 06/2020.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Tovituki-toiminta
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tovitukijat ovat elämänkokemuksen, työn tai koulutuksen pätevöittämiä tukihenkilöitä, jotka tarjoavat tukeansa aikaa vastaan. Tovitukitoimintaa toteutetaan Aika parantaa- verkoston kautta, joka tarjoaa tovitukea aikapankin keinoin.

Toimituksen siirtämä 06/2020.

Toteutuspaikka
Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys Kakspy ry ja Aika parantaa -verkosto, Tovituki tunnetuksi – aikapankkiperiaatteella toimivan inhimillisen tuen verkoston toimintamallin kehittäminen ja levittäminen - hanke (2012-2016).
Paikkakunta tai maakunta
Kotka
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Luotu

29.06.2020

Viimeksi muokattu

30.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Tovituki-toiminta luo mahdollisuuksia löytää merkityksellistä tekemistä ja vahvistaa osallisuutta yhteisön jäsenenä. Voidakseen vastaanottaa tai tarjota tovitukea on oltava aikapankin jäsen. Aikapankin kautta mahdollistuu vastavuoroisuus, mikä erottaa toiminnan perinteisestä vapaaehtoistoiminnasta.

Kaksi keskeistä tekijää

  1. Verkosto, joka tukee ja koordinoi toimintaa
  2. Vastavuoroisuuden ja tuen saamisen ja antamisen mahdollistava tovitukitoiminta

Aika parantaa -verkosto tovitukitoimintaa tukemassa
Verkostossa on tarjolla ammatillista ja elämänkokemuksen tuomaa asiantuntijuutta. Tukea tarjotaan aikaa vastaan. Aikapankki mahdollistaa koulutuksen, työn tai elämänkokemuksen kautta hankittujen taitojen vastavuoroisen jakamisen tasavertaiselta pohjalta. Verkostolla on nimetty koordinaattori.

Tovitukitoiminta: Ensimmäinen tapaaminen
Potentiaalinen tukija ja tuettava tapaavat (tai keskustelevat puhelimitse) aina ensin yhden koekerran, ennen kuin mahdollisesta jatkosta sovitaan. Ensimmäisen tapaamisen tarkoituksena on selvittää, ”löytyykö yhteinen sävel” eli kokevatko sekä tukija että tuettava tukisuhteen itselleen mahdolliseksi. Koetapaaminen ei siis mitenkään sido kumpaakaan osapuolta (mutta tuen hakija maksaa siitä normaalin tovikorvauksen kuluneen ajan mukaan).

Tovitukitoiminta: Jatkosta sopiminen
Jos yhteinen sävel löytyy, tukija ja tuettava sopivat jatkosta keskenään. Suosittelemme, että tukitapaamisia sovitaan ja niihin sitoudutaan aina yksi tapaaminen kerrallaan – ja että yksi jakso tovitukea kestää korkeintaan viisi (1–2 tovin mittaista) tapaamiskertaa. Viiden tapaamiskerran jälkeen tehdään aina väliarvio, jossa joko sovitaan jatkosta tai lopetetaan tovitukisuhde siltä erää. Henkilökohtaisten tapaamisten ohella tovituki voi toteutua esimerkiksi sähköpostitse, puhelimitse tai vaikka Skypen välityksellä. Myös ryhmämuotoinen toiminta on mahdollista.

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Tovitukitoiminnan eettiset periaatteet
Jokainen Aika parantaa -verkostossa tovitukea tarjoava on sitoutunut noudattamaan tovituen eettisiä periaatteita:

  • Tasavertaisuus ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen
  • Luottamuksellisuus
  • Vastuullisuus
  • Sitoutumattomuus
  • Avoimuus
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Pysähdy toviksi - kirje tuntemattomalle
Kirje tuntemattomalle -toiminnassa vapaaehtoiset kirjoittavat ystävällisiä ja voimauttavia kirjeitä. Kirjeiden tarkoituksena on ilahduttaa yksinäisiä kanssaihmisiä ja rohkaista ihmisiä luottamaan selviytymiseen myös vaikeissa elämäntilanteissa. Aika parantaa - verkosto toimii "postitoimistona" ja välittää kirjeet vastaanottajille. KIrje tuntemattomalle voidaan toteuttaa myös tovitukitoiminnasta erillisenä esim. osana järjestön tai muun organisaation vapaaehtoistoimintaa tai kampanja-muotoisena pop-up -hengessä. Kirjoituspisteitä voi myös olla palvelutaloissa, kirjastoissa, nuorisotaloissa ja muissa yhteistyöorganisaatioissa. Kirjetoimintaa voi ylläpitää mahdollisimman pitkälti yhteistyötahon oman henkilökunnan voimin. Kirjetoiminnan käynnistämiseksi ja ylläpitämiseksi tarvitaan periaatteessa vain kirjoitusvälineet ja yksikön henkilö, joka käynnistää toiminnan.

Esimerkki Kirje tuntemattomalle toiminnan soveltamisesta (Tampere Setlementti) 

Tovituki-  toiminta osallistui Innokylän järjestämään innopalkintokilpailuun vuonna 2012 ja voitti "yleisön suosikki"-sarjan.

Kansikuva
Tovituen toimintaperiaate kuvaan kirjoitettuna

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Yhteisöllisyys Mielenterveys Osallisuus Kansalaistoiminta

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Koko väestö