Tukea, tietoa ja taitoja - kännykässä, kotona tai konttorilla - kokemukset voimavaraksi YouTubessa

Toimintamallin lyhyt kuvaus

YouTube-videot ovat toimiva väline tavoittaa niitä ihmisiä, joita ei välttämättä kasvotusten kohdata. Videoiden välityksellä lastensuojelun sijaishuollossa asuvat ja asuneet eri-ikäiset ihmiset saavat tietoa ja vertaisuuden kokemuksia.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä