Tulevaisuuden sote-keskus -hanke Lapissa: Psykososiaalisten menetelmien käsikirja

Käsikirja antaa tietoa Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kautta Lapissa edistettyjen koulutusten sisällöistä, rakenteista ja kohderyhmistä. Laadittu hyödyntäen HUS/Terapiat etulinjaan -hankkeen materiaaleja.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke Lapissa: Psykososiaalisten menetelmien käsikirja
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Käsikirja antaa tietoa Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kautta Lapissa edistettyjen koulutusten sisällöistä, rakenteista ja kohderyhmistä. Laadittu hyödyntäen HUS/Terapiat etulinjaan -hankkeen materiaaleja.

Toteutuspaikka
Tulevaisuuden sote-keskus-hanke Lapissa, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Lapin hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Elina Valkonen

Luotu

05.10.2023

Viimeksi muokattu

19.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Käsikirjassa kuvataan tiivistetysti Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen kautta Lapissa koulutettujen ja muutoin tuettujen psykososiaalisten menetelmien pääsisällöt, kohdeoireet ja koulutusten rakenteet. Käsikirjassa on kuvattu ohjattu omahoito, ahdistuksen lyhytinterventio, Cool Kids, IPC-N ja IPC, IPT-N, kognitiivinen lyhytterapia (ent. etulinjan lyhytterapia) sekä Terapianavigaattori.

Toimintaympäristö **

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke käynnistyi Lapissa v. 2020 ja jatkuu vuoden 2023 loppuun. Osana Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta on toteutettu psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton tuki kaikille ikäryhmille. Osana hanketyötä laaditussa psykososiaalisten menetelmien käsikirjassa on koottuna hankkeen kautta edistettyjä psykososiaalisia menetelmiä. Käsikirja on laadittu HUS/Terapiat etulinjaan -hankkeen materiaaleja hyödyntäen. Käsikirjan ovat laatineet Tiina Puotiniemi (Tulevaisuuden sote-keskus-hanke Lapissa, mielenterveys- ja päihdepalvelujen projektipäällikkö) ja Elina Valkonen (Tulevaisuuden sote-keskus-hanke Lapissa, mielenterveys- ja päihdepalvelut, terapiakoordinaattori).

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Psykososiaalisten menetelmien käsikirja on tarkoitettu Lapin hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön käyttöön.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Käsikirjan kautta annetaan tietoa Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kautta Lapin hyvinvointialueella koulutetuista ja muutoin edistetyistä psykososiaalisista menetelmistä. Käsikirja laitetaan Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (POSKE) sivuille ekollega.fi:hin ja pyritään myös saamaan esille Lapin hyvinvointialueen intraan (Kaltio).

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Käsikirjan on tarkoitus tukea tiedon saantia koulutuksista eikä sillä odoteta olevan varsinaista muutosvaikutusta. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Käsikirjaa on hyvä säännöllisesti päivittää ja lisätä muitakin alueella koulutettavia psykososiaalisia menetelmiä, jolloin siitä tulisi sisällöllisesti kattavampi.

Kansikuva
Psykososiaalisten menetelmien käsikirjan kansikuva.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä