Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on, että Etelä-Pohjanmaalla on sovittu malli ja toimintapa työikäisten asiakasohjauksen toteuttamiselle, asiakasohjauksen rooli on sovittu, asiakasohjaajan rooli ja tehtävät on sovittu ja malli on toiminnassa/ otettu käyttöön aikuissosiaalityön palveluissa.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Ylläpitäjä