Etunimi
Anneli
Sukunimi
Riski
Organisaatio
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Toimintamallit, joissa mukana

eKonsultaatio käytännöt terveyssosiaalityössä
Toimintamalli
Perusterveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Digitaaliset palvelut

Monialainen yhteistyö Rise ja HVA
Toimintamalli
Rikoksentorjunta
Syrjäytyminen
Yhteistyö
Monialaisuus
Asiakas- ja palveluohjaus

Sosiaalinen kuntoutus Etelä-Pohjanmaalla
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö

Sosiaaliohjaus terveyssosiaalityössä
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Henkilöstöressurssit ja osaaminen

Sosiaalityöntekijä osana tiimiä kansi
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Tiimityö
Asiakaslähtöisyys
Moniammatillisuus

Sosiaalityöntekijä osana vastaanottopalveluja
Toimintamalli
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Aikuissosiaalityö
Monialaisuus

Sote-keskus
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto
Terveydenhuolto
Suun terveydenhuolto

Työikäisten asiakasohjaus
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Aikuissosiaalityö
Monialaisuus

Kokonaisuudet, joissa mukana

Logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Yhteiskehittäminen
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Monialaisuus

Kokonaisuus
Aihealueet
Aikuissosiaalityö