Tavoitteena on, että Etelä-Pohjanmaalla on sovittu malli ja toimintapa työikäisten asiakasohjauksen toteuttamiselle, asiakasohjauksen rooli on sovittu, asiakasohjaajan rooli ja tehtävät on sovittu ja malli on toiminnassa/ otettu käyttöön aikuissosiaalityön palveluissa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Työikäisten asiakasohjaus
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on, että Etelä-Pohjanmaalla on sovittu malli ja toimintapa työikäisten asiakasohjauksen toteuttamiselle, asiakasohjauksen rooli on sovittu, asiakasohjaajan rooli ja tehtävät on sovittu ja malli on toiminnassa/ otettu käyttöön aikuissosiaalityön palveluissa.

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Anneli Riski

Luotu

20.04.2022

Viimeksi muokattu

31.01.2023
Toimintaympäristö **

Toimintaympäristönä monialainen sote-keskus, työikäisten sosiaalipalvelut.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä asiakkaat joilla on monimuotoinen/ pitkäaikainen palvelujen ja/tai hoidon tarve. Kutsumme tätä asiakasryhmää yhteisasiakkaiksi. 

Asiakasohjaus-mallin ulkopuolelle jäävät ne asiakkaat, joilla ei ole sote-keskuksessa palvelujen/hoidon tarvetta, vaan he saavat tukea tarvittaessa ohjauksen keinoin muualta (esim. järjestöt) tai itsepalveluna.

Kansikuva
Työikäisten asiakasohjaus

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä