Työkyvyn tuen tiimi -toimintamalli Työkyky käyttöön -hankkeessa

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on rakentaa Työkyvyn tuen tiimi osaksi Tulevaisuuden SOTE-keskusta. Tiimi tarjoaa monialaista tukea osatyökykyisten henkilöiden työkykyyn liittyvien haasteellisten tilanteiden ratkaisun etsisimisessä. Tiimi koostuu eri alojen ammattilaisista.

 

 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Rovaniemen kaupunki
Ylläpitäjä
Rovaniemen kaupunki
Kehittäjä