Etunimi
Pia-Leena
Sukunimi
Salo
Organisaatio
Rovaniemen kaupunki
Esittelyteksti
Toimin hankepäällikkönä Rovaniemen kaupungin työllisyyspalveluiden hallinnoimassa ja STM:n rahoittamassa Työkyky käyttöön -hankkeessa, joka kuuluu valtakunnalliseen Työkykyohjelma kokonaisuuteen.

Toimintamallit, joissa mukana

Asiakasvastaavamalli työkyvyn tuen tiimissä
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakaslähtöisyys
Lähipalvelut
Monialaisuus
Prosessien kehittäminen

Tuettu työhönvalmennus Työkyky käyttöön-hankkeessa
Toimintamalli
Työttömyys
Pitkäaikaistyöttömyys
Osatyökykyisyys
Työhönvalmennus
Työllistyminen

Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelukokonaisuus versio joulukuu2021
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Työllistyminen
Työllisyys
Kuntouttava työtoiminta

Työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden prosessikuvaus
Toimintamalli
Työkyky
Osatyökykyisyys
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Monialaisuus
Verkostot

Työkyvyn tuen tiimi Rovaniemellä, versio 2
Toimintamalli
Työkyky
Osatyökykyisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Monialaisuus
Toimintakyky

Kokonaisuudet, joissa mukana

Logo: Työkykyohjelman Työkyky käyttöön -hanke
Kokonaisuus
Aihealueet
Työkyky
Osatyökykyisyys
Työllisyys
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Monialaisuus