Etunimi
Pia-Leena
Sukunimi
Salo
Organisaatio
Rovaniemen kaupunki
Esittelyteksti
Toimin hankepäällikkönä Rovaniemen kaupungin työllisyyspalveluiden hallinnoimassa ja STM:n rahoittamassa Työkyky käyttöön -hankkeessa, joka kuuluu valtakunnalliseen Työkykyohjelma kokonaisuuteen.

Toimintamallit, joissa mukana

Asiakasvastaavamalli Työkyky käyttöön- hankkeessa
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakaslähtöisyys
Lähipalvelut
Monialaisuus
Prosessien kehittäminen

Laatukirteereihin perustuva tuettu työhönvalmennus Työkyky käyttöön -hankkkeessa Rovaniemellä
Toimintamalli
Työttömyys
Pitkäaikaistyöttömyys
Osatyökykyisyys
Työhönvalmennus
Työllistyminen

Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelupolku Työkyky käyttöön -hankkeessa
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Työllistyminen
Työllisyys
Kuntouttava työtoiminta

Työkyky käyttöön -hankkeen mallintama työkyvyn tuen palvelukokonaisuus Rovaniemellä
Toimintamalli
Työkyky
Osatyökykyisyys
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Monialaisuus
Verkostot

Työkyvyn tuen tiimi Työkyky käyttöön -hankkeessa versio 3
Toimintamalli
Työkyky
Osatyökykyisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Monialaisuus
Toimintakyky

Kokonaisuudet, joissa mukana

Logo: Työkykyohjelman Työkyky käyttöön -hanke
Kokonaisuus
Aihealueet
Työkyky
Osatyökykyisyys
Työllisyys
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Monialaisuus