Työkyvyn tuen tiimi -toimintamalli Työkyky käyttöön -hankkeessa

Tavoitteena on rakentaa Työkyvyn tuen tiimi osaksi Tulevaisuuden SOTE-keskusta. Tiimi tarjoaa monialaista tukea osatyökykyisten henkilöiden työkykyyn liittyvien haasteellisten tilanteiden ratkaisun etsisimisessä. Tiimi koostuu eri alojen ammattilaisista.

 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Työkyvyn tuen tiimi -toimintamalli Työkyky käyttöön -hankkeessa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on rakentaa Työkyvyn tuen tiimi osaksi Tulevaisuuden SOTE-keskusta. Tiimi tarjoaa monialaista tukea osatyökykyisten henkilöiden työkykyyn liittyvien haasteellisten tilanteiden ratkaisun etsisimisessä. Tiimi koostuu eri alojen ammattilaisista.

 

 

Toteutuspaikka
Rovaniemen kaupunki
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Rovaniemi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Pia-Leena Salo

Luotu

09.09.2021

Viimeksi muokattu

14.12.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Konsultaatiotuntia voidaan hyödyntää haastavissa asiakasasioissa, jolloin tarvitaan monialalaista/moniammatillista näkökulmaa asioiden ratkaisemiseksi. Asiakastapaukset tuodaan tunnille anonyymeinä. Kyseessä on matalan kynnyksen toiminta, joka ei vaadi asiantuntijalta suurta valmistautumista.

Toimintaympäristö **

Tuleva sote-uudistus vie sosiaali- ja terveyspalvelut  hyvinvointialueen järjestettäväksi ja vastaavasti TE-palvelut siirtyvät valtionhallinnosta kuntien järjestämisvastuulle. Työnantajat tarvitsevat tukea osatyökykyisten henkilöiden tehtävien ja työympäristöjen muokkaamiseen ja palkkamiseen. Tällä hetkellä on meneillään useita lakiuudistuksia liittyen osaavan työvoiman ja työpaikkojen kohtaamiseksi. 

Tällä hetkellä Lapissakin on kohtaanto-ongelma. Tarjolla on paljon avoimia työpaikkoja jsekä paljon työtä vailla olevia työttömiä osatyökykyisiä henkilöitä, joilta puuttuu pitkäkestoiset tuetut palvelut ja mahdollisuudet työllistyä osatyökykyisenä avoimille työmarkkinoille. 

 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Hankkeessa pilotoidaan vaikuttavuusperusteista osatyökykyisten työllistymismallia. URA:lta saatujen tietojen perusteella aikavälillä 1.1.2021-15.9.2021 Rovaniemellä ja Kemijärvellä on 450 henkilöä, joilla on osatyökykyisyys merkintä. Tarkasteltaessa osatyökykyisyytta eri ikäryhmittäin voidaan todeta, että osatyökykyisyyttä esiintyy kaikissa työikäisten ikäryhmissä. Yleisintä se on  50-59 -vuotiailla. Mielenterveydelliset haasteet ovat yleisimmät osatyökykyisyyden syyt ja toiseksi yleisin diagnoosiryhmä on tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

Osatyökykyisten työttömyyden kestoa tarkasteltaessa voidaan havaita, että pitkäaikaistyöttömyys on kaikilla koulutusasteilla yleistä. Voidaankin todeta, että osatyökyisen joutuessa työttömäksi uudelleen työllistyminen on haastavampaa kuin terveillä työikäisillä.

Työkyvyn tuen tiimin- työryhmän työskentelyyn on osallistunut asiakas, joka on kertonut omista kokemuksistaan ja antanut kehittämisideoita työryhmälle. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

1) Tarve eri ammattiryhmissä yhteiselle konsultaatiolle

2) Luodaan konsultaatioryhmä ammattilaisista

3) Luodaan toimintaympäristö esim. Meet/Teams keskustelualusta

4) Sovitaan konsultaatiotuntiajat ja varauskäytännöt

5) Sovitaan  konsultaatiotunnille fasilitaattori ja pelisäännöt

Ei vaadi erityisresursseja tai aiheuta kustannuksia, kun sovitaan sen sisältyvän asiantuntijan työnkuvaan. Jos konsultaatiotunnille ei ole aina tarvetta, se perutaan edellisenä päivänä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kokoontumisten myötä havaittiin, että toiminalle tarvitaan nimetty puheenjohtaja/fasilitaattori. Lisäksi pelisäännöt tehostivat yhteistyötä.

Yllätyksenä tuli, että toiminta lähti laajenemaan eri tahoille ammattilaisten tarpeiden mukaan.

Asiakkaan prosessit ovat nopeutuneet ja palveluntarpeet on tunnistettu paremmin.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toiminta kannattaa pitää matalan kynnyksen toimintana, jotta sinne uskalletaan tulla pyytämään konsultatiota.

Toimintamalli paljasti, etteivät eri alojen asiantuntijat tunne toistensa työtä riittävästi.

Konsultaatiotunti ei poista verkostotyöntarvetta asiakastapauksissa.

Huolehdittava, että asiakas pysyy tunnistamattomana.

Kansikuva
Työkyvyn tuen tiimi Työkyky käyttöön -hankkeessa versio 3

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis