Vaikuttavaa Lapsiperheiden kotipalvelua Perhesosiaalityön perheille - Yhteistyömalli

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteistyömallin tavoitteena on Perhesosiaalityön ja Lapsiperheiden kotipalvelun yhteisten perheiden sujuvampi palveluun pääsy, verkostoyhteistyön ja systeemisyyden vahvistaminen sekä työskentelyn vaikuttavuuden, tavoitteellisuuden ja suunnitelmallisuuden lisääminen.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Vantaan kaupunki
Ylläpitäjä
Vantaan kaupunki
Ylläpitäjä
Vantaan kaupunki
Ylläpitäjä