Valo - Kansainvälinen lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen

Syrjäytymisvaarassa ja heikommassa asemassa olevat perheet ohjautuisivat tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Ammattilaiset voivat tunnistaa ja katkaista huono-osaisuuden kierteen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Valo - Kansainvälinen lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Syrjäytymisvaarassa ja heikommassa asemassa olevat perheet ohjautuisivat tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Ammattilaiset voivat tunnistaa ja katkaista huono-osaisuuden kierteen.

Toteutuspaikka
Kansainvälinen, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappeenranta
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)

Tekijä

Socom Oy

Luotu

02.03.2021

Viimeksi muokattu

28.02.2022
Ratkaisun perusidea **

VALO – Lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen on kansainvälisen yhteistyön hanke, jossa kumppaneina ovat bulgarialaisen Sungurlaren kunnan EDOR-hanke sekä belgialainen EVA-hanke. Lue lisää kansainvälisestä yhteistyöstä täältä. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom ja osatoteuttajana on Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK. Toiminta-alueemme on Kaakkois-Suomi. Hankeaika on 1.10.2018-31.10.2020. Hanke on ESR-rahoitteinen.

Toimenpiteemme on jaettu neljään työpakettiin:

  1. Lapsiperheiden hyvinvointivajeen ja syrjäytymisvaaran varhainen tunnistaminen
  2. Syrjäytymisvaarassa olevien lapsiperheiden palveluihin ohjautuminen
  3. Perheiden voimavarojen löytäminen ja osallisuuden vahvistaminen
  4. Kansainvälinen yhteistyö
Toimintaympäristö **

lapsiperheet

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

lapsiperheet

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Haluamme vahvistaa lapsiperheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia, jotta syrjäytymisvaarassa ja heikommassa asemassa olevat perheet ohjautuisivat tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Lisäksi kehitämme keinoja, joilla lapsiperheitä työssään kohtaavat ammattilaiset voivat tunnistaa ja katkaista huono-osaisuuden kierteen.

Toimenpiteillä pyritään lapsiperheiden kanssa toimivien ammattilaisten yhteistyön, tiedonvälityksen ja -tuotannon sekä osaamisen vahvistamiseen. Lapsiperheiden osalta pyritään hyvän kehän käynnistämiseen, itsetunnon vahvistamiseen ja perheen omien voimavarojen tunnistamiseen esimerkiksi hyvinvointimittarin avulla tai lasten harrastustoiminnan aloittamisen kautta. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistuessa myös henkilön työ- ja toimintakyky paranee ja perheiden omat voimavarat saadaan käyttöön. Perheissä tämä voi tarkoittaa toisen tai molempien vanhempien työkyvyn tai työssäkäynnin mahdollisuuksien paranemista ja etenemistä työllisyyden polulla.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

VALO-hankkeen loppuraportti

 

VALOn pilottien yhteydessä järjestettiin kolme työpajaa.

  • Kotkan työpajassa mietittiin keinoja markkinoida avoimen varhaiskasvatuksen ja perhekeskuksen palveluita Länsi-Kotkassa erityisesti maahanmuuttajataustaisille perheille. Katso kehittämisehdotukset tästä.
  • http://www.socom.fi/wp-content/uploads/2020/12/Kotka_pilottipaja_kehitt%C3%A4misehdotukset.pdf

 

  • Etelä-Karjalan työpajassa syvennettiin Lapset puheeksi-tietoutta ja mietittiin menetelmän mahdollisuuksia moniammatillisessa yhteistyössä. Katso kehittämisehdotukset tästä.
  • http://www.socom.fi/wp-content/uploads/2020/12/Etel%C3%A4-Karjalan_pilottipajan_kehitt%C3%A4misehdotukset.pdf

 

  • Haminan työpajassa aiheena oli vanhemmuuden tuki ja kasvatusyhteistyö. Katso muistilista tästä.
  • http://www.socom.fi/wp-content/uploads/2020/12/Haminan_pilottipajan_muistilista.pdf

Xamkin osatoteutus

Xamkin osatoteutuksen tuotokset ja materiaalit, kuten Lapsiperheiden videotaiderata-video, perheprofiilikortit sekä taidemenetelmiin liittyvä työkirja julkaistaan hankkeen nettisivuilla xamk.fi/valo.

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/valo-lapsiperheiden-kokonaisvaltaisen-hyvinvoinnin-vahvistaminen/

 

Kansainvälinen yhteistyö

VALO- ja EDOR-hankkeet toteuttivat kaksi asiantuntijoiden typöpajaa, joista koostettu raportti löytyy täältä.

http://www.socom.fi/wp-content/uploads/2020/12/VALO-EDOR_workshop_report.pdf

 Yhteistyössä kirjoitettiin myös julkaisu ”Valoa arkeen. Osallisuutta ja voimavaroja lapsiperheille”,

http://www.socom.fi/wp-content/uploads/2020/12/Valoa-arkeen_final.pdf

joka on julkaistu englanniksi nimellä ”For a Brighter Tomorrow”.

http://www.socom.fi/wp-content/uploads/2020/12/For_a_brighter_tomorrow_final.pdf

Kansikuva
Valo4

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä