Verkostodialoginen suunnittelu- ja kehittämistyö

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tavoitteena on yhdistää erilaiset näkökulmat ja luoda paras mahdollinen konkreettinen suunnitelma dialogisesti fasilitoidussa palaverissa. Se sopii mm. organisaatioiden muutostilanteisiin, hankkeen  aloittamiseen tai yhteistoiminnan edistämiseen.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Kehittäjä
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä (Soite)
Kehittäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Kehittäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Kehittäjä