Etunimi
Helena
Sukunimi
Niskanen
Organisaatio
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Esittelyteksti
Toimin tällä hetkellä projektisuunnittelijana Tulsote- hankkeessa, lapset nuoret ja perheet osiossa. Kehittämistyössä alueenani on perhekeskuspalvelut ja lasten- ja nuorten mielenterveystyö.

Toimintamallit, joissa mukana

Äiti ja lapset seisovat ikkunan edessä.
Toimintamalli
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Perhepalvelut
Monialaisuus

Toimintamalli
Verkostot
Dialogisuus

Toimintamalli
Mielenterveyspalvelut
Perustason mielenterveyspalvelut

Toimintamalli
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Monialaisuus
Yhteiskehittäminen
Erityistä tukea tarvitseva lapsi

Toimintamalli
Päihteet ja riippuvuudet

Systeeminen ajattelu ja työote tukemassa suhdeperustaista ja monialaista työskentelyä
Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Lastensuojelu
Monialaisuus
Moniammatillisuus

Toimintamalli
Dialogisuus
Verkostot
Asiakasosallisuus

Toimintamalli
Dialogisuus
Verkostot

Kokonaisuudet, joissa mukana

Kokonaisuus
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Hoitotakuu
Työkyky

POPsote-hankekokonaisuuden virallinen logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Kokonaisuus
Aihealueet
Verkostot
Dialogisuus