Verkostodialoginen suunnittelu- ja kehittämistyö

Toimintamallin tavoitteena on yhdistää erilaiset näkökulmat ja luoda paras mahdollinen konkreettinen suunnitelma dialogisesti fasilitoidussa palaverissa. Se sopii mm. organisaatioiden muutostilanteisiin, hankkeen  aloittamiseen tai yhteistoiminnan edistämiseen.

Ratkaisun perusidea **

Toimintamallissa keskeistä

Yhteinen moninäkökulmainen suunnittelu 

 • Mukana kaikki ketkä kytkeytyvät asiaan / tilanteeseen
 • Lähtökohtana tilanne + tarve ja eri näkökulmien yhdistäminen parhaan mahdollisen toteutuksen saavuttamiseksi
 • Tavoitteena yhteinen suunnitelma ja siihen liittyvä eri osapuolten vastuun, panoksen, roolien selkiyttäminen

Fasilitoitu palaveri

 • Erityisen tärkeää on hyvä ja luottamuksellisen ilmapiirin luominen.
 • Palaverissa katsotaan tulevaisuuteen ja tutkitaan omasta subjektiivisesta näkökulmasta toiminnan rakentamista tavoitteen saavuttamiseksi ja ennakoidaan haasteita omien huolien kautta
 • Vuoropuhelurakenteella turvataan kaikkien mahdollisuus puhua, tulla kuulluksi ja kuunnella.

Yhteinen reflektointi

 • Jatkotyöstämisen konkretisointi ja tunnelmien purkaminen
 • Oppimien ja kokemusten jakaminen

Verkostokonsultin/dialogiosaajan tehtävät

 • edistää moniäänistä keskustelua eri toimijoiden välillä, jotta päästäisiin eteenpäin jumiutuneista tilanteista
 • auttaa kuulluksi tulemista ja kuuntelua monen ihmisen palaverissa
 • nostaa  toimiva arki yhteissuunnittelun kiintopisteeksi
 • johtaa tilannetta ja helpottavat kysymyksillään osallistujia ajattelemaan ääneen toiveitaan, siihen liittyviä tekoja ja tukea sekä huolia ja niiden huojentumista.
 • tukea ydinteemojen esiin nostamisessa ja olennaisten seuraavien askeleiden sopimisessa
 • selkeyttää yhteistoimintaa

Lue lisää

Taustalla ennakointidialogi-työskentelytapa

Verkostodialogisen suunnittelu- ja kehittämistyö perustuu 2000-luvun alkupuolella kehitettyyn Ennakointidialogi -verkostotyöskentelymenetelmään. Menetelmä on kuvattu perusteellisesti verkostokonsulttien työn tueksi julkaistuissa käsikirjoissa.