Voimaa valokuvista toimintamalli hyödyntää valokuvaamisesta saatavaa tarinallisuutta. Ikäihmiset tallentavat digikameralla tai kännykän kameralla itselleen tärkeitä kohteita. Kuvat katsotaan ryhmässä ja ikäihminen saa kertoa niistä. Kuvien kautta ikäihmisten voimavarat tulevat esiin uudella tavalla.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Voimaa valokuvista
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Voimaa valokuvista toimintamalli hyödyntää valokuvaamisesta saatavaa tarinallisuutta. Ikäihmiset tallentavat digikameralla tai kännykän kameralla itselleen tärkeitä kohteita. Kuvat katsotaan ryhmässä ja ikäihminen saa kertoa niistä. Kuvien kautta ikäihmisten voimavarat tulevat esiin uudella tavalla.

Toteutuspaikka
Toimintamalli on kehitetty Aijjoos-kumppanuushanke II:ssa vuonna 2015. Se on käytössä edelleen Aijjoos-toiminnassa.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Minna Koponen

Luotu

30.03.2020

Viimeksi muokattu

24.04.2020
Ratkaisun perusidea **

Digikuvien kautta ikäihmiset saavat uuden tavan tuoda esiin itselleen tärkeitä asioita. Kuvien taustalla on usein tarina, joka halutaan jakaa. Mallin avulla ikäihmiset ovat itse aktiivisia toimijoita. Se lisää osallisuutta, vahvistaa ikäihmisten voimavaroja ja paikallisidentiteettiä. Kuvaaminen, tarinat ja kuvien jakaminen muiden kanssa tuovat onnistumisen tunteita.

Toimintaympäristö **

Ikäihmiset eivät ole tottuneet ottamaan valokuvia ja esimerkiksi digikameran käyttö on heille vierasta. Kun he saavat ottaa valokuvia heille tärkeistä asioista/kohteista ja kertoa näistä kohteista muille, heidän voimavaransa lisääntyvät. 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat ikäihmiset. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Valokuvauksen toteuttaminen
Voimaa valokuvasta -toimintamalli soveltuu esimerkiksi ryhmässä toteutettavaksi. Ikäihmiset ohjeistetaan valitsemaan kuvauskohteiksi itselleen tärkeitä asioita. Moni ei ole aiemmin kuvannut digikameralla, joten samalla he oppivat uutta. Jokainen osallistuja saa vuorollaan kameran käyttöönsä esim. viikoksi tai kuukaudeksi. Heille opastetaan kameran käyttö ja ohjeistetaan ottamaan esim. 10 kuvaa. Seuraavalla ryhmän kokoontumiskerralla kuvat katsotaan yhdessä valkokankaalta. Kuvaajaa pyydetään kertomaan kuviin liittyviä tarinoita. Tätä kautta ryhmäläiset tulevat kuulluiksi ja nähdyiksi ryhmässä uudella tavalla. Usein kuvissa esiintyviä asioita ovat koti, luonto, eläimet ja kuvaajan harrastukset. Kuvien kautta ikäihmiset tuovat vahvasti esille omaa paikallisidentiteettiään. Kun kaikki ryhmäläiset ovat kuvanneet vuorollaan, voidaan kuvista koostaa esim. valokuvakirja tai näyttely. Näin kuvista jää ryhmäläisille muisto. Valokuvaaminen ja tarinat tuottavat hyvinvointia.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ikäihmiset olivat iloisia oppiessaan ottamaan kuvia digikameralla. Osa ikäihmisistä otti kuvia myös omalla kännykällään. Kuviin tallentui heille tärkeitä asioita esim. omasta kodista, läheisistä, lemmikkieläimistä ja luonnosta. Ikäihmiset kertoivat mielellään tarinoita kuvien taustalta. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tätä toimintamallia voi soveltaa kaiken ikäisten kanssa. Valokuvien lisäksi voitaisiin kuvata myös videoita. 

Kansikuva
Ikäihmiset ottavat kuvaa kameralla

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä