Turvallisuutta sotealalle verkossa - Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuskoulutusuudistus

Koulutuksen tavoitteena on antaa sotealan toimijoille työvälineitä toimintaympäristönsä turvallisuuden kehittämiseen. Toimintamallissa luodaan koulutuksesta verkkototeutus, joka mahdollistaa joustavamman tavan osallistua riskienhallinnan osaamisen hankintaan.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Turvallisuutta sotealalle verkossa - Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuskoulutusuudistus
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on antaa sotealan toimijoille työvälineitä toimintaympäristönsä turvallisuuden kehittämiseen. Toimintamallissa luodaan koulutuksesta verkkototeutus, joka mahdollistaa joustavamman tavan osallistua riskienhallinnan osaamisen hankintaan.

Toteutuspaikka
SosTer -turvallisuuskorttikoulutuksen toimintamalli on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden ja toimintaympäristöjen sekä alan oppilaitosten käyttöön. Näin ollen toimintamallin kehittäminenkin tapahtuu näissä ympäristöissä.
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Luotu

02.02.2021

Viimeksi muokattu

17.02.2021
Toimintaympäristö **

Sosiaali- ja terveysala työllisti vuonna 2014 yhteensä 385482 henkilöä, joista toimi 180724 terveysalalla ja 204758 sosiaalialalla. On siis kyse suuresta joukosta ihmisiä. Sosiaali- ja terveysalan turvallisuudessa ei ole kyse ainoastaan alan ammattilaisten turvallisuudesta, vaan tarkastelun keskiössä tulee olla myös asiakas- ja potilasturvallisuus. Tämä asettaa turvallisuuden kehittämiselle haasteita, joita muilla toimialoilla ei esiinny.

2000-luvulla sosiaali- ja terveysalaan kohdistuu suuria paineita niin väestörakenteen muuttumisen kuin sote-uudistuksenkin osalta. Ikääntyminen kohdistuu myös alan ammattilaisiin. Arvioiden mukaan sosiaali- ja terveysalan henkilöstöstä eläköityy noin 165 000 vuoteen 2035 mennessä. Väkivallan uhka on lisääntynyt ilmiö yhä useammassa sotealan työympäristössä. Yhä useampi hoitaja kertoo kokevansa ongelmia jaksamisensa kanssa ja pohtivansa alan vaihtoa. Näiden lisäksi vuonna 2020 COVID-19 -viruksen aiheuttama pandemia asetti terveydenhuoltomme aivan uudenlaisen tilanteen eteen.

Sosiaali- ja terveysala työllistää suuren joukon erityisosaajia, joiden ammattitaidon säilyttämisestä alan organisaatioiden käytössä tulee huolehtia. Turvallinen työympäristö auttaa alan ammattilaisia hoitamaan asiakkaat ja potilaat turvallisesti. Työturvallisuuslaki (738/2002) asettaa työnantajille yleisen huolehtimisvelvollisuuden työntekijän, työn ja työympäristön turvallisuudesta (8§).

Turvallisuudesta huolehtiminen on kuitenkin kaikkien työorganisaation jäsenten velvollisuus. Turvallisuuden kehittäminen onnistuu parhaiten yhteistyössä. Onkin tärkeää, että mahdollisimman moni sotealan ammattilainen hallitsisi työhön liittyvien riskien ja vaarojen hallinnan perusteet ja mahdollisuuden käyttää tätä osaamista. Näin voimme parantaa osaajien työssä jaksamista ja turvata asiakas- ja potilasturvallisuuden.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuskorttikoulutus kohderyhmänä on  sotealan organisaatiot, alan ammattilaiset sekä koulutuksen kurssinjohtajat. 

Suomen Palopäällystöliiton alaisen sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunnan jäsenet edustavat sairaanhoitopiirejä, kunnallisia sosiaali- ja terveyspalveluita, pelastusalan järjestöjä, sosiaali- ja terveysministeriötä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta ja ammattiliittoja. Toimikunta on kokouksessaan vuonna 2020 linjannut  näkemyksiään koulutusuudistustarpeille. Nämä linjaukset toimivat kehittämistoiminnan suuntaviivoina.

Sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden ja ammattilaisten antamaa palautetta nykyisin käytössä olevasta koulutuksesta on kertynyt kurssinjohtajille. Kurssinjohtajille on lähetetty kysely, jolla kerätään heidän kokemuksistaan nykyisen koulutuksen toimivista  sekä kehittämistä vaativista osista. Kurssinjohtajat ovat vastauksissaan välittäneet kentältä saatua tietoa kehittämistarpeista. 

Moni kurssinjohtaja kouluttaa oman organisaationsa henkilöstöä tai kouluttaa oppilaitoksissa sotealan tulevia osaajia. Osa toimii yrittäjäpohjalta. Kurssinjohtajat tulevat olemaan hyvin keskeisessä osassa koulutusuudistuksessa. Heidän osallistumishalukkuutensa kehittämiseen on selvitetty kyselyn yhteydessä. Halukkaat kutsutaan työpajatyöskentelyyn kevään 2021 aikana. kurssinjohtajat myös testaavat koulutukseen valittuja opetusmuotoja ja -menetelmiä ja antavat niistä palautetta. Myös koulutuksen tilaajilta ja osallistujilta kerätään palautetta kokeilujen aikana. Näiden kokemusten perusteella voimme tehdä tarvittavia muutoksia.

Kansikuva
Soster-kortti

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Turvallisuus Potilasturvallisuus Väkivalta

Ilmiöt

Työn murros

Kohderyhmä

Ammattilaiset Organisaatiot