Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023.

Kansallinen Työkyky-ohjelma Innokylässä. 

Meijän kyvyt käyttöon -hankkeen kohderyhmänä ovat Keski-Suomen alueella työttömien osatyökykyisten ja vammaisten kanssa toimivat ammattilaiset.  Hankkeen toiminta-aika ajoittuu tammikuusta 2021 vuoden 2022 loppuun ja se on osa kansallista Työkykyohjelmaa.

Hankkeen tavoitteena on työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen palvelurakenteiden sekä toimintamallien selkeytyminen ja yhdenmukaistuminen.  Lisäksi hankkeessa vahvistetaan osatyökykyisten ja haastavassa työmarkkinatilanteessa olevien työelämäosallisuutta.

Hankkeessa luodaan työkyvyn tuen -malli, jonka mukaan toimintaa ohjataan ja kehitetään Keski-Suomen alueella monialaisesti. Tämän lisäksi palvelupolkuja hankkeen kohderyhmien kohdalta selkeytetään ja tukea sekä osallisuutta vahvistetaan.

Asiakasosallisuutta hyödynnetään kehittämistyön aikana. Hankkeen pääasialliset toimijat ovat työllisyyspalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, Kela, TE-palvelut sekä järjestöt. Yhteistyötä tehdään myös muiden alueen hankkeiden kanssa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Keski-Suomi: Meijän kyvyt käyttöön
Lyhyt kuvaus

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023.

Kansallinen Työkyky-ohjelma Innokylässä. 

Meijän kyvyt käyttöon -hankkeen kohderyhmänä ovat Keski-Suomen alueella työttömien osatyökykyisten ja vammaisten kanssa toimivat ammattilaiset.  Hankkeen toiminta-aika ajoittuu tammikuusta 2021 vuoden 2022 loppuun ja se on osa kansallista Työkykyohjelmaa.

Hankkeen tavoitteena on työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen palvelurakenteiden sekä toimintamallien selkeytyminen ja yhdenmukaistuminen.  Lisäksi hankkeessa vahvistetaan osatyökykyisten ja haastavassa työmarkkinatilanteessa olevien työelämäosallisuutta.

Hankkeessa luodaan työkyvyn tuen -malli, jonka mukaan toimintaa ohjataan ja kehitetään Keski-Suomen alueella monialaisesti. Tämän lisäksi palvelupolkuja hankkeen kohderyhmien kohdalta selkeytetään ja tukea sekä osallisuutta vahvistetaan.

Asiakasosallisuutta hyödynnetään kehittämistyön aikana. Hankkeen pääasialliset toimijat ovat työllisyyspalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, Kela, TE-palvelut sekä järjestöt. Yhteistyötä tehdään myös muiden alueen hankkeiden kanssa.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen päätavoitteet ovat:

1. työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen palvelurakenteiden sekä toimintamallien selkeytyminen ja yhdenmukaistuminen

2. osatyökykyisten ja haastavassa työmarkkinatilanteessa olevien työ- ja toimintakyvyn, työllistymiskyvyn sekä työelämäosallisuuden vahvistuminen

 

Toimiaika

1.1.2021 - 31.12.2022

Toimijat

Hankekuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, kuntien työllisyyspalvelujen ammattilaiset,

TE-toimiston työkykykoordinaattorit, Kelan työkykyneuvojat, järjestöt, kokemusasiantuntijat, ohjaamoiden henkilökunta.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Anne Mujunen
Yhteyshenkilön organisaatio
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
anne.mujunen@ksshp.fi

Tekijä

Anne Mujunen

Luotu

22.03.2021

Viimeksi muokattu

14.05.2021

Aihealueet

Työkyky Osatyökykyisyys Asiakasosallisuus Asiakas- ja palveluohjaus

Ilmiöt

Syrjäytyminen