Etunimi
Saara
Sukunimi
Pikkarainen
Organisaatio
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (sairaanhoitopiiri)

Toimintamallit, joissa mukana

Itsemurhariskitekijöiden arviointilomake, Mukana elämässä -hanke
Toimintamalli
Itsemurhien ehkäisy
Hoidontarve
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet
Päivystys

Hoito-ja palvelupolku
Toimintamalli
Itsemurhien ehkäisy
Asukas
Asiakaslähtöisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Hoidontarve

Kokonaisuudet, joissa mukana