Etunimi
Mikko
Sukunimi
Toiviainen
Organisaatio
Espoon kaupunki

Toimintamallit, joissa mukana

Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut

Toimintamalli
Palliatiivinen hoito
Vanhustenhuolto
Ikääntyminen

Huomaatko tarvitsevasi elintapamuutosta. Ensin otat yhteyttä, tämän jälkeen kartoitetaan ja suunnitellaan muutosta, sitten toteutetaan muutos ja palvelun jälkeen jatketaan tuella  ja seurannalla.
Toimintamalli
Elintavat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Espoon tiimiterveysaseman tiimirakenne ja toimintamalli. Tiimit ja tiimihuone, johtotiimin kokous- ja mittarivakio, päivittäisjohtamisen kokous- ja tauluvakiot, tiimivetäjä ja asiakkaan yhteyshenkilö.
Toimintamalli
Tiimityö
Saavutettavuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Johtaminen

Toimintamallin kuvaus
Toimintamalli
Ikääntyminen
Muistisairaudet
Ravitsemus

Toimintamalli
Valvonta
Vanhuspalvelut
Vanhustenhuolto
Asumispalvelut
Digitaaliset palvelut

Toimintamalli
Vanhuspalvelut
Vanhustenhuolto

Länsi-Uudenmaan perhekeskusmallin kansikuva
Toimintamalli
Perhepalvelut
Nuorisotyö
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Kuntoutus
Hyvinvointi

Maksuttoman ehkäisyn kokeilu Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialueella
Toimintamalli
Seksuaali- ja lisääntymisterveys

Matalan kynnyksen palveluiden konsepti
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Digitaaliset palvelut
Monialaisuus

Nuorten mielenterveyspalveluiden palvelupolku
Toimintamalli
Mielenterveyspalvelut
Mielenterveys
Palvelupolku

Perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminta
Toimintamalli
Osallisuus
Järjestöt
Yhteistyö
Perhekeskus

Toimintamalli
Perusterveydenhuolto
Digitaaliset palvelut
Erikoissairaanhoito

Toimintamalli

Toimintamalli

Kansikuva Kotihoidon asiakkaan äkilliset tilanteet
Toimintamalli
Kotihoito
Vanhuspalvelut
Vanhustenhuolto

Kokonaisuudet, joissa mukana

Länsi-Uudenmaan kunnat kartalla.
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tulevaisuuden sote-keskuksen konsepti: Palvelut lapsille ja perheille, työikäisille ja ikääntyneille. Kaikille tarkoitetut palvelut ja erityispalvelut. Sähköiset palvelut ja fyysiset palvelut.
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset