Hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkaminen asiakaslähtöisesti ja digitaalisilla palveluilla tuettuna -hankkeella on merkittävä rooli Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toiminnan käynnistämisessä ja järjestämisvastuun vastaanottamisessa. Länsi-Uusimaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveys sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Kauniaisten, Karkkilan, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille. Hyvinvointialueena toimiminen aloitetaan ilman aiempaa yhteistä hallinnollista, rakenteellista integraatiota.

Hankkeen avulla vahvistamme toiminnan asiakaslähtöistä kehittämistä yli nykyisten järjestäjävastuurajojen.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Länsi-Uusimaa - Suomen kestävän kasvun ohjelma
Lyhyt kuvaus

Hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkaminen asiakaslähtöisesti ja digitaalisilla palveluilla tuettuna -hankkeella on merkittävä rooli Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toiminnan käynnistämisessä ja järjestämisvastuun vastaanottamisessa. Länsi-Uusimaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveys sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Kauniaisten, Karkkilan, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille. Hyvinvointialueena toimiminen aloitetaan ilman aiempaa yhteistä hallinnollista, rakenteellista integraatiota.

Hankkeen avulla vahvistamme toiminnan asiakaslähtöistä kehittämistä yli nykyisten järjestäjävastuurajojen.

 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Tahtotilamme on varmistaa asiakkaiden ja potilaiden nopea ja helppo palveluihin pääsy sekä jatkuvuus, riippumatta kotikunnasta. Sitoudumme hankeoppaassa määriteltyyn tavoitteeseen, että väestö saa tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut yhdenvertaisesti, helposti ja kynnyksettömästi sekä monikanavaisesti. Tavoitteemme on edistää toiminnallista integraatiota, organisoitua ja kehittää toimintaa siten, että asukas saa terveyshyötyä, tarpeensa mukaista hoitoa-, palvelua- ja kuntoutusta ja myös itse kokee saamansa palvelun myönteisesti.

Tavoitteemme mukainen asiantila käytännössä:
1. Asukkaalla on kattavasti tietoa järjestäjän nettisivuilla ja sähköisissä asiointiportaaleissa, myös asukkaan itse- ja omahoidon tueksi.
2. Asiakas voi aloittaa hoito- ja palvelupolun 24/7 digitaalisten palvelujen avulla.
3. Kontaktoidessaan palveluja asiakas saa hoidon-/palvelun tarpeen arvioinnin perusteella mukaan välittömästi ratkaisun.
4. Asioinnin ja hoidon yhteydessä sote-ammattilaisilla on kyvykkyys ja toimintamallit asiakkaiden segmentointiin ja monialaisen palvelutarpeen tunnistamiseen sekä toisaalta asiakkaan ohjaamiseen ennaltaehkäiseviin palveluihin.
5. Asiakkaan hoidon ja palvelun jatkuvuus turvataan tukemalla nykyisiä hoito- ja palvelusuhteita sekä luomalla toimintamalleja kuinka oma yhteyshenkilön nimetään asiakkaalle; terveyspalveluissa tarvittaessa jo myös ensimmäisen kontaktin yhteydessä.
6. Hoito- ja palvelupolut toteutuvat sujuvina myös perustason ja erikoistason palvelujen välillä.
7. Tuemme edellä olevia riittävällä digitaalisten palvelujen sekä teknologia- ja järjestelmäkehityksellä sekä alueellisella asiakkaaksi tulon prosessilla ja keskitetyllä asiakas- ja palveluohjaustoiminnalla.

Toimiaika

Investointi 1. Vuoden 2022 työskentely pitää pääosin sisällään nykytilanteen selvittämistä ja analysointia, vuosien 2023-2025 aikana käyttöönotettavien toimintamallien/ratkaisujen konseptointia/määrittelyä. Vuoden 2022 aikana tehdään tarkennettu suunnittelu vuosina 2023-2025 tehtävälle kehittämiselle.

Investointi 2. Työskentely aloitetaan samanaikaisesti kansalliseen kehittämiseen osallistumisella sekä tiedonkeruulla alueella. Edellisten perusteella käynnistetään alueellinen yhteistyö sekä toimeenpanosuunnitelman valmistelu syksyn 2022 hakua varten.

Investointi 3. Vuonna 2022 sote-ammattilaisten osallistuminen kansalliseen kirjaamisvalmennukseen. Suunnitelman teko ja rahoitushaku syksyllä 2022. Toimeenpanosuunnitelman teko vuosille 2023-2025.

Investointi 4. Vuoden 2022 kuluessa useiden kriittisten ratkaisujen kehittäminen ja hyvinvointialuetasoinen käyttöönotto sekä vuoden 2023-2025 suunnittelu. Osallistuminen kansalliseen kehittämiseen.

Toimijat

Hankkeemme kattaa koko hyvinvointialueen, kaikki nykyiset järjestäjät; kunnat Espoo, Hanko, Inkoo, Kauniainen Kirkkonummi, Lohja, Nummela, Siuntio, Raasepori, Vihti ja HUS-kuntayhtymä. Hanke järjestäytyy vuodesta 2020 syksystä voimassa olleen yhteisen johtamisrakenteen sekä hyvinvointialueen valmistelun alle.
• Kaikkien kunnille myönnettyjen valtionavustushankkeiden johtoryhmänä toimii alueen kunnan- ja kaupunginjohtajien ryhmä
• Operatiivisesti hanketta johtaa ja ohjaa alueen sote-johtajista, osaamiskeskuksen-, järjestöjen-HUS perusterveydenhuollon- ja Pelastuslaitoksen edustajasta muodostuva ohjausryhmä.
• Hankehallinnoija tuottaa raportointiin ja maksatukseen liittyvät palvelut.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Tapani Veija
Yhteyshenkilön organisaatio
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
tapani.veija@luvn.fi

Luotu

27.06.2022

Viimeksi muokattu

16.05.2024
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Järjestämistapojen erojen kaventaminen yhdenvertaisuuden lisäämiseksi. Nykyisissä järjestämistavoissa ja palvelutuotannon käytännöissä ja resurssoinnissa on eroja, joiden perusteella alueen asukkaiden yhdenvertaisuus ei toteudu (hyvinvointialuetasoisessa tarkastelussa). Hanke tukee palvelujen, palvelupolkujen ja -ketjujen kehittämisen sekä digitaalisten palvelujen käyttöönottojen kautta tahtotilan toteutumista.