Maksuttoman ehkäisyn kokeilu Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialueella

Kokeilun tarkoituksena on järjestää kattavat, sujuvat ja yhdenmukaiset sekä helposti saavutettavat ehkäisypalvelut, jotka sisältävät raskauden ja seksitautien ehkäisyn, seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävän neuvonnan ja seksuaalikasvatuksen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Maksuttoman ehkäisyn kokeilu Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokeilun tarkoituksena on järjestää kattavat, sujuvat ja yhdenmukaiset sekä helposti saavutettavat ehkäisypalvelut, jotka sisältävät raskauden ja seksitautien ehkäisyn, seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävän neuvonnan ja seksuaalikasvatuksen.

Toteutuspaikka
Ehkäisyneuvolat sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lohja
Hanko
Karkkila
Kirkkonummi
Vihti
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Luotu

15.09.2022

Viimeksi muokattu

05.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Alle 25-vuotias voi saada maksuttoman ehkäisyn kokeilun tuotteita, mikäli hänellä on raskauden ehkäisyn ja/tai seksitautien ehkäisyn tarve ja hän asuu tai opiskelee kokeilussa mukana olevien kuntien alueella. Mikäli nuorella on jo käytössään sopiva hormonaalinen ehkäisy ja hän on oikeutettu maksuttomaan ehkäisyyn, saa hän jatkossa valmisteen maksutta terveydenhoitajalta 3–12 kk ajalle. Vastaanottokäynti/seurantakäynti sovitaan nuoren oman ehkäisysuunnitelman mukaisesti

Ehkäisyvastaanotot toteutetaan kuntakohtaisesti ehkäisyneuvolassa, terveysasemilla ja/tai koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja palveluun ohjaudutaan puhelimitse, Wilman kautta tai sähköisesti Kirkkonummella ja Lohjalla e-terveyden kautta. Vihdissä, Karkkilassa ja Hangossa koululaiset ja opiskelijat voivat asioida oman oppilaitoksensa terveydenhoitajalla. Kirkkonummella ja Lohjalla toiminta on keskitetty ehkäisyneuvolaan.

Ehkäisyn aloitus:

 • Ehkäisyn aloitus on yhtenäistetty kaikkien kuntien alueella asiakas- ja potilastietokantaan lisättyinä Fraaseina ja tilastoinnilla. 
 • Ehkäisyn aloituskäynnillä asiakkaalle valitaan sopiva ehkäisymenetelmä sekä toimitaan yhdessä laaditun maksuttoman ehkäisyn toimintaohjeen mukaisesti.
 • Aloituskäynnillä asiakas saa lyhytaikaista ehkäisyvalmistetta 3kk aloitusannoksen mukaansa, 2kk-3kk kohdalla kontrolli/kuulumiskäynti ja mikäli tuote on sopiva, asiakas saa jatkossa 6kk-12kk valmisteet mukaan. 
 • Kondomeja on saatavilla sukupuolesta riippumatta ja niitä voi antaa kaikille alle 25-vuotiaille.
 • Lääkäriä konsultoidaan tai lääkärille varataan aika, mikäli asiakkaan tilanne sitä vaatii.
 • Asiakkaalle annetaan neuvontaa ja ohjausta valitusta ehkäisymenetelmästä sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden teemoista mm. hedelmällisyydestä sekä seksitautien ehkäisystä ja niiltä suojautumiselta.
 • Ehkäisykierukat ja -implantaatit asennetaan lääkärin toimesta, maksuttoman pilleriehkäisyn saa, kunnes LARC ehkäisy on asetettu.

Ehkäisyn seuranta:

 • Seurantakäynnit toteutetaan terveydenhoitajan vastaanotolla tai tarvittaessa puhelimitse/etäyhteyksin asiakkaan oman ehkäisysuunnitelman mukaisesti. 
 • Ehkäisyn seurannassa noudatetaan fraasien ja maksuttoman ehkäisyn ohjeistuksia: Ensimmäinen seurantakäynti on noin 3kk kuluttua ehkäisyn aloituksesta (pilleriehkäisyn, ehkäisyrenkaan tai ehkäisylaastarin käyttäjät) ja jatkossa 1-2 vuoden välein oman ehkäisysuunnitelman mukaisesti. Kierukoiden ja implantaattien käyttäjille seurantakäynnit vain tarvittaessa.
 • Seurantakäynnillä varmistetaan käytössä olevan ehkäisyvalmisteen sopivuus. Mikäli valmiste on sopiva, saa asiakas sitä lisää mukaansa hoitajan arvioiman määrän (6kk-12kk ajalle).
 • Asiakkaalle annetaan hänen tarpeensa mukaisesti neuvontaa ja ohjausta.
 • Seksitautitesteihin ohjaaminen tarvittaessa alueen ohjeistuksen mukaisesti.
 • Sovitaan seuraavasta seurantakäynnistä asiakkaan kanssa ja kirjataan se ehkäisysuunnitelmaan.

On tärkeää löytää nuorelle sopiva ja toimiva ehkäisymenetelmä jo ennen yhdyntöjen alkamista ja antaa nuorelle ajoissa seksuaali- ja lisääntymisterveysneuvontaa, jotta hänellä olisi riittävät tiedot ja taidot tehdä omaa hyvinvointiaan koskevia päätöksiä. Seksuaaliterveysneuvontaa tarjotaan maksutta kaikille sukupuolille ja seksuaalivähemmistöihin kuuluville.

Toimintaympäristö **

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman (10.12.2019) pohjalta aloitettiin valtakunnallinen kokeilu maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta alle 25-vuotiaille Suomessa. Maksutonta raskauden ehkäisyä kokeilun aikana tarjottu Hangossa, Karkkilassa, Kirkkonummella, Lohjalla ja Vihdissä. Maksuttomien ehkäisyvälineiden jakelu aloitettiin 1.9.2022 ja jakelun oli tarkoitus loppua 31.8.2023. Maksuttomien ehkäisyvälineiden jakelua päätettiin kuitenkin jatkaa 31.12.2023 saakka.

Toimintaympäristönä on Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen viiden kunnan alueella toimivat ehkäisyneuvolat, Vihdin ja Karkkilan terveysasemat sekä Hangon, Vihdin ja Karkkilan koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yksiköt, joista ehkäisyvalmisteiden jakelua toteutetaan.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmää ovat kaikki alle 25-vuotiaat nuoret, joilla on raskauden ja/tai seksitautien ehkäisyn tarve ja, jotka asuvat tai opiskelevat kokeilussa mukana olevien kuntien alueella. 

Kokeilussa mukana olevissa kunnissa asui vuonna 2022 yhteensä 13 261,5 15-24-vuotiasta nuorta (lähde: Tulostaulukko - Sotkanet.fi, Tilasto- ja indikaattoripankki, tilasto tarkastettu 30.11.2023).

Nuorten toiveita ehkäisyneuvonnan palveluiden kehittämisestä ja toteuttamisesta selvitettiin asiakaskyselyn kautta ennen toteutuksen aloittamista. Kokeilun käynnistyttyä kartoitettiin ehkäisyvastaanotoilla käyneiden nuorten kokemuksia maksuttomasta ehkäisystä toisen asiakaskyselyn kautta. Vastauksia kyselyihin tuli yhteensä 260kpl + 173kpl.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ammattilaisten ja esihenkilöiden sitoutuminen uuden toimintamallin kokeilemiseen ja kehittämiseen sekä uusien työntekijöiden perehdytys ja mentorointi. Työntekijöiden osaamisen ylläpitäminen kouluttautumalla. 

Verkostoituminen kollegoiden kesken ja yhteiskehittäminen asiakkaiden kanssa. Yhteistyö sairaala-apteekin kanssa.

Ulkoinen ja sisäinen viestintä (mm. someviestintää nuorten suosimissa somekanavissa mm. #luvnmek). 

Nuorten tavoittaminen ja osallistaminen palveluiden kehittämiseen; jalkautuminen nuorten pariin.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ammattilaisten osaaminen on vahvistunut pidettyjen koulutusten 3kpl ansiosta.

Ehkäisyvastaanotoilla on käytössä yhtenäinen toimintamalli, joka sisältää kirjaamis- ja tilastointiohjeet sekä ohjeet maksuttomien ehkäisyvalmisteiden jakelusta.

Nuorten toiveita ja kokemuksia on kuultu asiakaskyselyin. Nuoret ovat olleet tyytyväisiä ehkäisyvastaanotoilla saamaansa ohjaukseen ja neuvontaan sekä maksuttomaan ehkäisyyn.

Ehkäisyneuvonnan ammattilaiset (hoitajat ja lääkärit) ovat verkostoituneet hankkeen myötä ja yhteistyö ja konsultointi on saumatonta yli kuntarajojen.

Ehkäisyn yhdenvertainen saatavuus on parantunut.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin kehittäminen vaatii aikaa ja tahtotilaa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi sekä henkilöstöresursseja.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen on tärkeää ja projektin myötä henkilöstö on saanut koulutusta nuorten ehkäisystä ja seksuaaliterveysneuvonnasta eri näkökulmista. 

Sukupuolitautien ehkäisemisen kannalta, on tärkeää, että nuorille on kondomeja helposti saatavilla.

Toimintamalli on osittain sovellettavissa muiden alueiden koulu- ja opiskeluterveyenhuollon sekä ehkäisyneuvoloiden käyttöön.

Kansikuva
Maksuttoman ehkäisyn kokeilu Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialueella

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä