Etunimi
Veera
Sukunimi
Kaarlela
Organisaatio
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Esittelyteksti
Toimin Ikä on POP-hankkeessa projektisuunnittelijana. Kehitämme muistisairaan palvelupolkua sekä kuntoutumista edistävää voimavaralähtöistä toimintamallia kinestetiikkaa hyödyntäen.

Toimintamallit, joissa mukana

POPsote
Toimintamalli
Ikääntyminen
Toimintakyky
Kuntoutus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Toimintamalli
Muistisairaudet
Palvelupolku
Asiakaslähtöisyys
Omahoito
Moniammatillisuus

Toimintamalli
Ikääntyminen
Kuntoutus
Asiakaslähtöisyys
Työhyvinvointi

Kokonaisuudet, joissa mukana

Ikä on POP hanke
Kokonaisuus
Aihealueet
Ikääntyminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Laatutyö
Kotona asuminen