Pohjois-Pohjanmaa: Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut, Ikä on POP-hanke

Pohjois-Pohjanmaa on heterogeeninen ja ketterästi yhteiskehittävä hyvinvointialue. Hyvinvointialueen väestörakenne on vielä kansallisesti yksi nuorimmista, mutta ikääntyy vauhdikkaasti seuraavien vuosikymmenten aikana. Palvelurakenteeltaan iäkkäiden palvelut ovat yksi maan raskaimmista, ympärivuorokautista asumispalvelua on suhteessa paljon yli 75-vuotiaiden keskuudessa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Pohjois-Pohjanmaa: Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut, Ikä on POP-hanke
Lyhyt kuvaus

Pohjois-Pohjanmaa on heterogeeninen ja ketterästi yhteiskehittävä hyvinvointialue. Hyvinvointialueen väestörakenne on vielä kansallisesti yksi nuorimmista, mutta ikääntyy vauhdikkaasti seuraavien vuosikymmenten aikana. Palvelurakenteeltaan iäkkäiden palvelut ovat yksi maan raskaimmista, ympärivuorokautista asumispalvelua on suhteessa paljon yli 75-vuotiaiden keskuudessa. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Tavoitteena on tukea iäkästä asumaan omassa kodissaan turvattujen ja tarvittavien palvelujen avulla. Näiden tuki- ja palvelumuotojen kehittämisessä ja yhdenmukaistamisessa laajalla hyvinvointialueella on tekemistä ja siinä auttaa osaltaan Ikä on POP-hanke. Kehittämistyötä johdetaan hyvinvointialueen organisaation linjaamien periaatteiden mukaisesti. 

Hankkeessa tavoitellaan laatusuositusten toteutumista seuraavien kehitettävien kokonaisuuksien ja toimintamallien avulla: 

1. Iäkkään toimintakyky arvioidaan ja kuntoutumista tuetaan vaikuttavasti

2. Asiakas saa vaikuttavaa ja tarpeidensa mukaista ohjausta

3. Digikyvykkyys vahvistuu 

4. Kotiin annettavien palveluiden resurssointikyvykkyys vahvistuu  

5. Lähijohtaminen vahvistuu

6. Lisää laatua vertaiskehittämällä, RAI 

7. Kokemustietoa hyödynnetään 

8. Gerontologinen hoitotyö

9. Gerontologinen sosiaalityö 

10. Ikääntyvien hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävät käytännöt

11. Rekrytointi  

Toimiaika

Kotona asumista tukevien palveluiden hanke toteutetaan aikavälillä 1.1.2022-31.12.2023.

Suunnitteluvaihe: kevät 2022

Osaprojektien toteutus:  kevät 2022 - syksy 2023

Loppuraportointi:  syksy 2023

Hanke päättyy vuoden 2023 lopussa.

Toimijat

Kehittämistyötä johdetaan hyvinvointialueen organisaation linjaamien periaatteiden mukaisesti. Varmistetaan, että kaikkien alueiden erityspiirteet tulee kehittämistyössä huomioitua ja henkilöstö sekä muut sidosryhmät voivat osallistua. Kehittämistyö on tiivisti yhdistettynä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hankkeeseen sekä muihin alueella toteutuviin avainhankkeisiin. Hanketta ohjaa hyvinvointialueen ikäihmisten toimialueen johtoryhmä. 

Maakunnallinen ikäihmisten järjestöverkosto, vanhusneuvostot ja kuntien ja seurakuntien keskeiset toimijat alueen oppilaitosten kera osallistetaan yhteiseen kehittämistyöhön, jonka tavoitteena on tukea yhtenäisen ja asiakaslähtöisesti sekä vaikuttavasti toimivan ikäihmisten palvelujen organisointia uudella hyvinvointialueella.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Sanna Perälä, projektikoordinaattori
Yhteyshenkilön organisaatio
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
sanna.perala@pohde.fi

Tekijä

Satu Kangas

Luotu

25.04.2022

Viimeksi muokattu

23.01.2024
Päämäärä ja päätavoite

Ikä on POP hanke tukee laatusuosituksen (Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023) toteutumista kehitettävien kokonaisuuksien ja toimintamallien avulla.

Hankkeen 4 päätavoitetta ovat:

1. Kotona asumista tukevat palvelut ovat asiakaslähtöisiä

2. Asiakas saa oikeat palvelut oikeaan aikaan

3. Riittävä ja osaava henkilöstö turvaa kotiin annettavien palveluiden laadun

4. Palvelujen laatu varmistetaan järjestelmällisellä seurannalla

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162455/STM_2020_29_J.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tuotokset ja tulokset

Hankeraportointi hankesalkkuun: edistymisen seuranta

Hanke vie työn tuloksena syntyneet toimintamallien kuvaukset tänne Innokylään, johon niitä on kuvattu 20 eri toimintamallia.

Itsearviointi, toimintamallien pilotointien arvioinnit

Loppuarviointiraportti joulukuun loppu 2023, löytyy ohesta liitteenä!

Liitetiedostot ja linkit