Yli 65-vuotiaan muistiasiakkaan palvelupolku Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Pohde) yli 65-vuotiaan muistiasiakkaan palvelupolku -mallilla sujuvoitetaan ja yhdenvertaistetaan palvelupolkua sekä tehostetaan muistisairauksien ennaltaehkäisyä, varhaista tunnistamista ja diagnosointia.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Yli 65-vuotiaan muistiasiakkaan palvelupolku Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Pohde) yli 65-vuotiaan muistiasiakkaan palvelupolku -mallilla sujuvoitetaan ja yhdenvertaistetaan palvelupolkua sekä tehostetaan muistisairauksien ennaltaehkäisyä, varhaista tunnistamista ja diagnosointia.

Toteutuspaikka
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Veera Kaarlela

Luotu

30.08.2022

Viimeksi muokattu

21.12.2023
Ratkaisun perusidea **

Yhtenäisen palvelupolkumallin avulla Pohteen alueen yli 65-vuotias muistiasiakas pääsee sujuvasti tutkimuksiin ja saa mahdollisen diagnoosin nopeasti. Muistiasiakas saa säännöllistä, asiakaslähtöistä ja yhdenmukaista tukea ja ohjausta koko Pohteen alueella. Palvelupolussa tehdään yhteistyötä eri palvelutuottajien ja järjestöjen kanssa.  

Muistiasiakkaan hoidon jatkuvuudella, oikea-aikaisella neuvonnalla ja tarvittavia tukipalveluja järjestämällä edistetään arjessa selviytymistä ja kotona pärjäämistä. Myös läheiset huomioidaan palvelupolun eri vaiheissa. Palvelupolkumalliin kuuluu paikallisten Muistiyhdistysten kanssa yhteistyössä toteutettava Ensitietokokonaisuus, johon sisältyy etäensitietoa sekä  alueellisia lähipäiviä.    

 

                 "Muisti on yhteinen asiamme. Pohteen alueella  tarjotaan muistiystävällistä palvelua."

Toimintaympäristö **

Ikääntyneiden määrä väestössä kasvaa kiihtyvää vauhtia. Tästä seuraa myös muistisairauksien määrän kasvu. Pohteen aluella etenevät muistisairaudet ovat monin paikoin alidiagnosoituja ja eri alueilla muistitutkimuksiin pääsemisen yhdenvertaisuus ei aina toteudu.

Varhaisella muistisairauden tunnistamisella ja diagnosoinnila voidaan ehkäistä sairastuneen toimintakyvyn laskua sekä edesauttaa kotona asumista. Sairauden varhaisessa varhaisessa muistiasiakas ja läheinen tarvitsevat tukea ylläpitääkseen toimintakykyä mahdollisimman pitkään. Sairauden edetessä muistiperhe tarvitsee tukea arkeensa kotoa asumisen edistämiseksi. Apua ja tukea tarjoavat läheiset, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä järjestöt.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamallin kohteena ovat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen muistioireista kärsivät sekä muistisairausdiagnoosin saaneet asukkaat, heidän läheisensä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja yhdistykset. Muistiasiakkaan palvelupolun kehittämisessä tullaan hyödyntämään kokemusasiantuntijoiden mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia. Muisti- ja omaishoitajayhdistyksiltä sekä alueen muistihoitajilta ja -koordinaattoreilta kartoitetaan tietoa asiakasryhmistä ja muistipolun kehittämisen tarpeista.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Tavoitteena on, että vuoden 2024 aikana Yli 65-vuotiaan muistiasiakkaan palvelupolkumalli käynnistyy Pohteen alueella. 

Alueelle perustetaan 36 muistikoordinaattorin toimea. Muistikoordintaattorit ovat terveydenhuollon ammattilaisia, jotka ovat erikoistuneet muistisairaan asiakkaan hoitoon ja tukemiseen. 

Muistikoordinattoreille on suunniteltu koulutuskokonaisuus työn tueksi ja he alkavat toteuttaa yhtenäisen mallin mukaista muistityötä omilla alueillaan. Jokaisella muistikoordinaattorilla on tukenaan geriatrityöpari. 

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tarve kehittää uutta ja parempaa muistiasiakkaan palvelupolkua on ollut suuri. Toiminnan muutoksia ja sen vaikutuksia tullaan seuraamaan toimintamallin tultua käyttöön.  

Kansikuva
Yli 65-vuotiaan asiakkaan muistipalvelupolku Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä