Toimintamallit

Toimintamallit

Kuvaa mua!
Toimintamalli
Lastensuojelu
Kuntoutus
Laitoshoito
Psykososiaalinen tuki
Sosiaalinen media

Uusi Piste - kokemusasiantuntijat osana matalan kynnyksen päihdepalveluja
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Päihdepalvelut
Yhteiskehittäminen
Kokeilu

Siun soten logo
Toimintamalli
Työkyky
Osatyökykyisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Monialaisuus

Siun soten logo
Toimintamalli
Työkyky
Osatyökykyisyys
Monialaisuus
Asiakas- ja palveluohjaus

Toimintamalli
Kansalaistoiminta
Järjestöt
Henkilöstöressurssit ja osaaminen

Nalle, raskaana oleva ja vauvan töppöset
Toimintamalli
Terveyden edistäminen
Päihteet ja riippuvuudet
Elintavat
Äitiys- ja lastenpalvelut

Toimintamalli
Työkyky
Osatyökykyisyys
Asiakasosallisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Luontolähtöinen kuntoutus on muun muassa ESR-rahoituksella kehitetty osallisuuden palanen.
Toimintamalli
Luonto
Osallisuus
Green care
Psykososiaalinen tuki

Toimintamalli
Kotihoito
Vanhuspalvelut

Toimintamalli
Työkyky

Toimintamalli
Itsemäärääminen
Päätöksenteko
Tukihenkilötoiminta

Yhteisasiakasohjaus
Toimintamalli
Monialaisuus
Asiakas- ja palveluohjaus