Toimintamallit

Toimintamallit

Rintanappeja, joissa eri maiden ja kielialueiden lippuja.
Toimintamalli
Kotouttaminen
Viestintä
Vieraskielisyys
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Monikulttuurisuus

Nepsy-osaajaverkosto
Toimintamalli
Yhteiskehittäminen
Moniammatillisuus
Matalan kynnyksen palvelu
Erityistä tukea tarvitseva lapsi

Työpajatunnelmaa
Toimintamalli
Perhepalvelut
Moniammatillisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Yhteiskehittäminen
Prosessien kehittäminen

Meidän perhekeskus
Toimintamalli
Perhepalvelut
Moniammatillisuus

Toimintamalli
Kuntoutus
Kotihoito
Ikääntyminen

Toimintamalli
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen

Toimintamalli
Vanhuspalvelut
Sosiaalihuolto
Aikuissosiaalityö
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Toimintamalli
Kotihoito
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Työhyvinvointi

Käsi ja verso
Toimintamalli
Kokemustieto
Kokemusasiantuntijuus
Osallisuus
Verkostot
Yhteiskehittäminen

Pohjoinen OT-keskus logo
Toimintamalli
Moniammatillisuus
Etäpalvelu
Sähköinen asiointi