Toimintamallit

Toimintamallit

Toimintamalli
Oppisopimus
Kotihoito
Asumispalvelut
Kuntoutus

Kotihoidon muutosagentit
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Kotihoito
Ikääntyminen
Hyvinvointiteknologia

Opitaan yhdessä ammattilaisiksi -toimintamalli.
Toimintamalli
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Yhteiskehittäminen
Yliopisto
Ammattikorkeakoulu

Toimintamalli
Järjestöt
Kolmas sektori
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Yhteistyö

Toimintamalli
Ammatillinen koulutus
Moniammatillisuus
Hyvinvointiteknologia
Terveydenhuolto
Digitaaliset palvelut

Toimintamalli
Ammattikorkeakoulu
Digitaaliset palvelut
Hyvinvointiteknologia
Terveydenhuolto

Toimintamalli
Tiede ja tutkimus
Digitaaliset palvelut
Hyvinvointiteknologia
Terveydenhuolto

Toimintamalli
Segmentointi
Palvelutarve
Hoidontarve
Asiakas- ja palveluohjaus

Opas ryhmänohjaajalle kansikuva
Toimintamalli
Vammaisuus
Muistisairaudet
Ryhmätoiminta

Ihankanina
Toimintamalli
Ehkäisevä työ
Hyvinvointi
Hyvinvointialue

Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus

kaksi hymyilevää nuorta
Toimintamalli
Lastensuojelu
Osallisuus
Matalan kynnyksen palvelu
Yhteistyö