Toimintamallit

Toimintamallit

Toimintamalli
Sosiaalihuolto
Kotona asuminen
Kotihoito
Digitaaliset palvelut
Kuntoutus

Toimintamalli
Kuntoutus
Sosiaalihuolto

Siun soten logo
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Kuntouttava työtoiminta
Asiakasosallisuus

Siun soten logo
Toimintamalli
Vammaispalvelut
Osatyökykyisyys

Siun soten logo
Toimintamalli
Vammaispalvelut
Aikuissosiaalityö
Osatyökykyisyys

Siun soten logo.
Toimintamalli
Kehitysvammaisuus
Prosessien kehittäminen
Asiakasosallisuus
Vammaispalvelut

Toimintamalli
Osatyökykyisyys
Vammaispalvelut
Työhönvalmennus
Työllistyminen
Kuntouttava työtoiminta

Ihmiset seisovat piirissä kädet sivuille levitettyinä.
Toimintamalli
Ikääntyminen
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Ryhmätoiminta
Osallisuus
Elinikäinen oppiminen

Prosessikaavio sote-työpari -toimintamallista
Toimintamalli
Monialaisuus
Asiakaslähtöisyys
Palvelupolku
Asiakassegmentointi
Vaikuttavuus

Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Työllistyminen
Työllisyys
Kuntouttava työtoiminta

Hyvän mielen kunta -kuvituskuva. Neljä ihmistä makaa nurmikolla, kuvattu ylhäältäpäin.
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Mielenterveys
Kuntalaiset
Hyvinvointi
Terveyden edistäminen

Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Monialaisuus