Toimintamallit

Toimintamallit

Ihmiset seisovat piirissä kädet sivuille levitettyinä.
General model
Ikääntyminen
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Ryhmätoiminta
Osallisuus
Elinikäinen oppiminen

General model
Aikuissosiaalityö
Työllistyminen
Työllisyys
Kuntouttava työtoiminta

Hyvän mielen kunta -kuvituskuva. Neljä ihmistä makaa nurmikolla, kuvattu ylhäältäpäin.
General model
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Mielenterveys
Kuntalaiset
Hyvinvointi
Terveyden edistäminen

General model
Asiakasosallisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Monialaisuus

General model
Pitkäaikaistyöttömyys
Työttömyys
Osatyökykyisyys
Työkyky
Monialaisuus

General model
Vammaispalvelut
Kehitysvammaisuus
Työllistyminen

General model
Kehitysvammaisuus
Ryhmätoiminta
Osatyökykyisyys

General model
Työhönvalmennus
Osatyökykyisyys
Vammaispalvelut
Työllisyys

General model
Osatyökykyisyys
Työkyky
Työhönvalmennus
Työllistyminen
Palvelupolku

General model
Työttömyys
Osatyökykyisyys

Työkyvyn tuen tiimi
General model
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakaslähtöisyys
Asiakassegmentointi
Työkyky

General model
Työhönvalmennus
Osatyökykyisyys
Työllistyminen
Työkyky