Toimintamallit

Toimintamallit

Meeting Kerimäen Pysäkki
Toimintamalli
Prosessien kehittäminen
Yhteiskehittäminen
Yhdistykset
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Asiakas- ja palveluohjaus

Työkykypassin mainoskuva.
Toimintamalli
Nuorisotyö
Osallisuus
Hyvinvointi
Apuvälineet

Yhteispelillä!-logo
Toimintamalli
Ehkäisevä työ
Kokemusasiantuntijuus
Vertaistuki
Arviointi ja tiedonkeruu
Yhteiskehittäminen

Järjestöstrategia  Pohjois-Savossa
Toimintamalli
Vaikuttavuus
Järjestöt
Yhteistyö
Strategia
Ennakointi ja tulevaisuustyö

Kaksi naista (ammattilainen ja ikäihminen) keskustelevat liikuntaneuvontatilanteessa
Toimintamalli
Liikunta
Ikääntyminen
Toimintakyky
Asiakas- ja palveluohjaus
Harrastustoiminta

Julkisen ja kolmannen sektorin kumppanuuksien kehittäminen (muk. Vapaaehtoistoiminnan ja hoivayritysten kumppanuusmalli, Vapari-hanke, 2012
Toimintamalli
Kumppanuus
Yhteistyö
Järjestöt
Kunnat
Yhteiskehittäminen

Tarkistuslista.
Toimintamalli
Työttömyys
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Täytettävä liikkumissuunitelmalomake
Toimintamalli
Liikunta
Ikääntyminen
Toimintakyky
Asiakas- ja palveluohjaus

Kolme iäkästä miestä kuuntelemassa ohjeita likuntaryhmässä.
Toimintamalli
Liikunta
Markkinointi
Harrastustoiminta
Asiakas- ja palveluohjaus

Toimintamalli
Psykososiaalinen tuki
Ennaltaehkäisy
Ehkäisevä työ
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Asiakaslähtöisyys

Tovituen toimintaperiaate kuvaan kirjoitettuna
Toimintamalli
Yhteisöllisyys
Mielenterveys
Osallisuus
Kansalaistoiminta

Hoivakulttuuri
Toimintamalli
Kokeilu
Vanhuspalvelut
Asumispalvelut
Laitoshoito