Toimintamallit

Toimintamallit

General model
Osatyökykyisyys

General model
Työkyky
Asiakas- ja palveluohjaus
Monialaisuus
Työllisyys
Terveydenhuolto

General model
Työttömyys
Prosessien kehittäminen
Työllistyminen
Työllisyys
Osatyökykyisyys

General model
Asiakastyö
Työllistyminen
Osatyökykyisyys
Työkyky

General model
Työllisyys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Sosiaalihuolto
Työhönvalmennus
Osatyökykyisyys

General model
Asiakas- ja palveluohjaus
Osatyökykyisyys
Palvelupolku
Monialaisuus
Palvelujärjestelmä

General model
Moniammatillisuus
Osatyökykyisyys
Työkyky
Monialaisuus
Palvelupolku

General model
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakastyö
Osatyökykyisyys
Monialaisuus
Palvelupolku

General model
Työhönvalmennus
Osatyökykyisyys
Työkyky

General model
Työhönvalmennus
Työllistyminen
Kehitysvammaisuus

General model
Osatyökykyisyys
Aikuissosiaalityö
Kuntouttava työtoiminta
Kehitysvammaisuus

General model
Osatyökykyisyys
Asiakasosallisuus
Kehitysvammaisuus