Toimintamallit

Toimintamallit

Toimintamalli
Tiedonhallinta
Tietojohtaminen

Toimintamalli
Järjestöt
Kolmas sektori
Hyvinvointialue
Osaaminen
Asiakas- ja palveluohjaus

Kymen HVA ammattilaisen työpöytä
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Asiakaslähtöisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Asiakasosallisuus

workshop results
Toimintamalli
Hyvinvointi
Kulttuuripalvelut
Osallisuus
Työhyvinvointi
Kiertotalous

Toimintamalli
Järjestöt
Kolmas sektori
Hyvinvointialue
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Osallisuus

Toimintamalli
Hyvinvointialue
Osallisuus
Asiakasosallisuus
Kokemustieto
Yhteiskehittäminen

Palliatiivinen hoitajavetoinen moniammatillinen kierto
Toimintamalli
Moniammatillisuus
Palliatiivinen hoito
Hoidontarve
Asiakaslähtöisyys

Toimintamalli
Järjestöt
Kolmas sektori
Hyvinvointialue
Verkostot

Toimintamalli
Perhepalvelut
Vuorovaikutus
Seksuaalisuus
Asiakaslähtöisyys

Perhesosiaalityö Vantaa
Toimintamalli
Perhepalvelut
Sosiaalihuolto
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Monialaisuus
Asiakaslähtöisyys

Lapsen hampaat NOPSAan kuntoon
Toimintamalli
Suun terveydenhuolto
Perhepalvelut
Yhteistyö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Omahoito