Toimintamallit

Toimintamallit

Toimintamalli
Julkiset hankinnat ja kilpailutus
Hyvinvointiteknologia
Asumispalvelut

Kuvassa on Tutussa kodissa  -hankkeen logo sekä Kalajoen, Kuusamon ja Oulun kaupunkien logot
Toimintamalli
Yhteisöllisyys
Asumispalvelut
Järjestöt
Kuntoutus

Kärkölän iäkkäiden asumisen työpaja
Toimintamalli
Yhteisöllisyys
Kotona asuminen
Ikääntyminen

Toimintamalli
Ikääntyminen
Asumispalvelut
Kotona asuminen

Toimintamalli
Perhepalvelut
Neuvola
Matalan kynnyksen palvelu

Toimintamalli
Osallisuus
Järjestöt
Yhteistyö

Toiminnan ohjauskaavio
Toimintamalli
Pakolaisuus
Kotouttaminen
Kansalaistoiminta
Vertais- ja vapaaehtoistyö

Toimintamalli
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Kotihoito
Johtaminen

Toimintamalli
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Digitaaliset palvelut

Toimintamalli
Kotihoito
Ikääntyminen

Toimintamalli
Johtaminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen