Kokonaisuudet

Kokonaisuudet kokoavat kehittämiskokonaisuuksien, hankeohjelmien, verkostoiden tai projektien tiedot ja kehittämistulokset yhteen paikkaan.  Kokonaisuudet ovat tukena toiminnan koordinoinnissa ja ohjauksessa. Kokonaisuuksien avulla toimijat saavat avoimesti tiivistettyä tietoa laajojen kehittäjäverkostoiden toiminnasta.

Kokonaisuudet yhteiskehittämisen ytimessä

Kokonaisuudet päätöksenteon tueksi

Kokonaisuuden alle kootaan kehittämiskokonaisuuden, ohjelman tai projektin kaikki toimintamallit. Kokonaisuuden perus- ja arviointitieto kootaan yhteen paikkaan johtamisen ja päätöksenteon tueksi.

Kokonaisuudet toiminnan tueksi

Kokonaisuudet tarjoavat kotipesän ja koonnin kehittäjäverkostoille. Se toimii myös viestintäkanavana ulospäin. Tehkää kehittämistyöstänne avointa ja läpinäkyvää!

Kirjaudu sisään aloittaaksesi kehittämisen

Rekisteröidy Kirjaudu sisään
Please provide a valid value.

Rajaa hakua

Satakunnan hyvinvointialueen tunnus
Kokonaisuus
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Hoitotakuu
Ennaltaehkäisy

Palvelut tukenasi hanke ikäihminen kädet
Kokonaisuus
Aihealueet
Ikääntyminen
Kotihoito
Kuntoutus
Kotisairaala
Muistisairaudet

STM:n logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Palliatiivinen hoito
Yhdenvertaisuus
Asiakaslähtöisyys
Kotisairaala
Digitaaliset palvelut

TulKoti-hanke, Pohjois-Savon hyvinvointialue
Kokonaisuus
Aihealueet
Kotona asuminen
Kuntoutus
Päivätoiminta
Omaishoito
Perhehoito

Kokonaisuus
Aihealueet
Terveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Suun terveydenhuolto
Vammaispalvelut

Kokonaisuus
Aihealueet
Ehkäisevä työ
Mielenterveys
Työhyvinvointi
Osaaminen
Johtaminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Saatavuus
Hoitotakuu
Integraatio
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Kotihoito
Kotona asuminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Kestävä kehitys