Kokonaisuudet

Kokonaisuudet kokoavat kehittämiskokonaisuuksien, hankeohjelmien, verkostoiden tai projektien tiedot ja kehittämistulokset yhteen paikkaan.  Kokonaisuudet ovat tukena toiminnan koordinoinnissa ja ohjauksessa. Kokonaisuuksien avulla toimijat saavat avoimesti tiivistettyä tietoa laajojen kehittäjäverkostoiden toiminnasta.

Kokonaisuudet yhteiskehittämisen ytimessä

Kokonaisuudet päätöksenteon tueksi

Kokonaisuuden alle kootaan kehittämiskokonaisuuden, ohjelman tai projektin kaikki toimintamallit. Kokonaisuuden perus- ja arviointitieto kootaan yhteen paikkaan johtamisen ja päätöksenteon tueksi.

Kokonaisuudet toiminnan tueksi

Kokonaisuudet tarjoavat kotipesän ja koonnin kehittäjäverkostoille. Se toimii myös viestintäkanavana ulospäin. Tehkää kehittämistyöstänne avointa ja läpinäkyvää!

Kirjaudu sisään aloittaaksesi kehittämisen

Rekisteröidy Kirjaudu sisään
Please provide a valid value.

Rajaa hakua

Ihmisen sote
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Järjestöt
Hyvinvointialue
Kunnat
Terveyden edistäminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Saatavuus
Hoitotakuu
Integraatio
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Työhyvinvointi
Ikääntyminen
Kotihoito
Henkilöstöressurssit ja osaaminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Työkyky
Osatyökykyisyys
Työllistyminen
Osallisuus
Työllisyys

Tutkimus
Kokonaisuus
Aihealueet
Tiede ja tutkimus
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Kuvassa joukko ihmisiä on asettanut kädet päällekkäin. Kuva symboloi yhdessä tekemistä.
Kokonaisuus
Aihealueet
Integraatio
Perusterveydenhuolto
Sosiaalipalvelut
Vammaispalvelut
Kehitysvammaisuus

Soite 2.0
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

hankkeen logo ja nimi suomeksi ja ruotsiksi
Kokonaisuus
Aihealueet
Lastensuojelu
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Koulut
Varhaiskasvatus

TulKoti-hanke, Pohjois-Savon hyvinvointialue
Kokonaisuus
Aihealueet
Kotona asuminen
Kuntoutus
Päivätoiminta
Omaishoito
Perhehoito

Sisä-Suomen PsySos
Kokonaisuus
Aihealueet
Mielenterveyspalvelut
Digitaaliset palvelut
Osaaminen
Sosiaalipalvelut
Päihdepalvelut

Kokonaisuus
Aihealueet
Mielenterveys
Päihdepalvelut
Psykososiaalinen menetelmä