Elämänote-ohjelman (2018-2021) verkostossa kokeiltiin ja kehitettiin. Ohjelman lopuksi 20 hankkeesta koottiin yhteensä 47 toimintamallia, jotka tukevat haasteellisessa elämäntilanteessa olevia iäkkäitä. Toimintamallien teemoina ovat mm. iäkkäiden löytäminen ja heidän saamisensa mukaan toimintaan. Erilaiset ryhmätoimintamallit ja materiaalit tarjoavat myös tiedon ja taidon kautta eväitä arkeen. Lisäksi mukana on toimintamalleja, joissa iäkkäät nostetaan esiin aktiivisina toimijoina.

Tässä kokonaisuudessa ovat mukana Elämänote-toimintamallit Löydetyksi tuleminen:  https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/Loydetyksi_tuleminen_valmiit.pdf

 

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Ikäihminen ja nainen
Toimintamalli
Vanhuspalvelut
Yhteiskehittäminen
Osallisuus
Asiakas- ja palveluohjaus

Nainen pitää kädessään esitteitä.
Toimintamalli
Ikääntyminen
Kohtaaminen
Osallisuus
Ehkäisevä työ

Jalkautuminen
Toimintamalli
Ikääntyminen
Osallisuus
Ennaltaehkäisy
Asiakas- ja palveluohjaus

Yksi unelma toteutuu suomenhevosta silittämällä.
Toimintamalli
Ikääntyminen
Osallisuus
Elämänlaatu