Ennaltaehkäisyn ja ennakoinnin työpaketti osana Pohjois-Savon Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanketta (POSOTE20).

Työpaketissa tuotetaan sisältöjä ennaltaehkäisyn, varhaisen tuen ja omahoidon näkökulmista sähköiseen sote- ja perhekeskukseen. Tavoitteena on lisätä palvelujen ja asiakaskohtaamisten vaikuttavuutta.  Alueelle laaditaan ja otetaan käyttöön yhtenäiset toimintamallit. 

 

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Toimintamalli
Ehkäisevä päihdetyö