Tavoitteena on luoda Pohjois-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin alkoholin riskikäytön tunnistamisen toimintamalli, jonka avulla helpotetaan alkoholin käytöstä keskustelemista ja kartoitetaan asiakkaan riskikäyttöä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
POSOTE20: Alkoholin riskikäytön tunnistaminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on luoda Pohjois-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin alkoholin riskikäytön tunnistamisen toimintamalli, jonka avulla helpotetaan alkoholin käytöstä keskustelemista ja kartoitetaan asiakkaan riskikäyttöä.

Toteutuspaikka
Pohjois-Savo
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Niina Räsänen

Luotu

21.01.2021

Viimeksi muokattu

01.11.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Alkoholin puheeksi otolla sote-palveluiden työntekijä voi tunnistaa asiakkaan alkoholin riskikäytön varhaisessa vaiheessa. Alkoholin käytön puheeksiottoa tulisi tehdä systemaattisesti sote-palveluissa kaikille täysi-ikäisille asiakkaille. Audit-C riskitestin avulla alkoholin riskikäyttö voidaan kartoittaa nopeasti ja helposti. Mikäli riskitestin pisteet ylittyvät voidaan asiakkaan kanssa toteuttaa siihen liittyvä lyhytneuvonta ja tarvittaessa jatko-ohjaus.

Toimintaympäristö **

Nykyisen hallituksen sote-uudistuksen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon perustason palveluita ja siirtää painopistettä ennaltaehkäisevään työhön. Tulevaisuuden sote-keskuksessa asiakas saa tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut yhdestä paikasta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Laki ehkäisevään päihdetyön järjestämisestä (24.4.2015/523) painottaa alkoholi-, huume-, tupakka- sekä rahapelihaittojen ennaltaehkäisyä. Lain tavoitteena on edistää terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoa, varmistaa ehkäisevän päihdetyön edellytykset koko maassa sekä tukea erityisesti kuntia ja alueita kehittämään ehkäisevää päihdetyötä.

Ennaltaehkäisevien päihdetyön toimivien mallien levittämiseen Pohjois-Savon alueelle on tarvetta, sillä alkoholin ongelmakäyttö, päihteiden vuoksi sattuneista tapaturmista aiheutuvat kustannukset ja mielenterveysongelmat ovat suuria haasteita alueella. Pohjois-Savossa on eniten alkoholikuolemien vuoksi menetettyjä elinvuosia koko maassa. Lisäksi ikävakioitu mielenterveysindeksi (150,6) on maan korkein. (Pohjois-Savo 2019. Laaja Hyvinvointikertomus 2018-2021.)

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Suomessa on arviolta noin puoli miljoonaa henkilöä, joiden alkoholinkäyttö lisää riskiä sairastua erilaisiin sairauksiin. Myös Pohjois-Savon alueella alkoholin ongelmakäytöstä aiheutuneet kustannukset ovat suuria. Mitä varhaisemmin alkoholin riskikäyttöön pystytään puuttumaan, sitä pienemmiksi jäävät vakavampien alkoholista koituvien ongelmien ja haittojen riskit sekä kustannukset. Systemaattisella alkoholin puheeksiotolla helpotetaan myös aiheesta keskustelua niin sote-ammattilaisen kuin asiakkaankin näkokulmasta. Puheeksioton tueksi työstettiin "Puhutaanko alkoholin käytöstä? Opas alkoholin riskikäytön tunnistamiseen ja omahoitoon" -lehtinen, jota sote-ammattilainen voi käyttää sekä lyhytneuvonnan (eli mini-intervention) tukena että asiakkaalle annettavana materiaalina.

Kansikuva
Meillä puhutaan alkoholin käytöstä

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis