POSOTE20: Ennaltaehkäisevä monialainen yhteistyö ja työparityö sote-keskuksessa

Sosiaaliohjaajan ja terveydenhoitajan/psykiatrisen sairaanhoitajan yhteistyöllä pyritään tunnistamaan laaja-alaisesti erilaisia tuentarpeita, tarjoamaan niihin tukea varhaisessa vaiheessa ja vähentämään asiakkaan erillisiä käyntejä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
POSOTE20: Ennaltaehkäisevä monialainen yhteistyö ja työparityö sote-keskuksessa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaaliohjaajan ja terveydenhoitajan/psykiatrisen sairaanhoitajan yhteistyöllä pyritään tunnistamaan laaja-alaisesti erilaisia tuentarpeita, tarjoamaan niihin tukea varhaisessa vaiheessa ja vähentämään asiakkaan erillisiä käyntejä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Toteutuspaikka
Toimintamallia kehitetään yhteiskehittämällä Siilinjärven ja Lapinlahden kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä työllisyyspalveluiden kanssa.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Katja Myllynen

Luotu

28.01.2021

Viimeksi muokattu

19.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Mitä toiminnalla tavoitellaan: Mahdollistetaan nopeampi tuki ja neuvonta asiakkaalle. Tavoitteena sosiaali- ja terveyshuollon sujuvampi yhteistyö asiakkaan tarvelähtöisesti ”yhden luukun” periaatteella.

Toiminnan periaate: Toimintamallissa terveydenhuollon (terveydenhoitaja/psykiatrinen sairaanhoitaja) sekä sosiaalihuollon työntekijä (sosiaaliohjaaja) muodostavat työparin. Työskentelyn tarkoituksena on tarjota sote-asiakkaille matalankynnyksen neuvontaa ja ohjausta sekä kartoittaa asiakkaan tuen tarpeita laaja-alaisesti keskittyen etenkin elintapoihin, muistisairauksien varhaiseen tunnistamiseen, sosiaaliseen tilanteeseen sekä psyykkiseen vointiin ja hyödyntää mm. alueen kolmannen sektorin toimijoita ennaltaehkäisevän tuen piiriin ohjaamisessa ja tarjoamisessa. Yhteistyömallista mahdollisesti hyötyvän asiakkaan tuen tarve voidaan tunnistaa esimerkiksi terveyskeskuksen vastaanotolla tai työttömien terveystarkastuksissa. Työpari hyödyntää työskentelyssään myös jalkautuvaa tai etsivän työn otetta asiakkaiden saavuttamiseksi. Asiakkaan tarpeen mukaisesti työpari voi konsultoida erityistyöntekijöitä ja tarvittaessa hyödyntää heidän työpanostaan vastaanotoilla, jalkautuvassa työssä tai neuvonpitomaisessa tapaamisessa.

Kenelle: Palvelu on tarkoitettu yli 18-vuotiaille kuntalaisille, jotka voisivat hyötyä elämäntilanteen tai terveydentilan laaja-alaisesta tarkastelusta sekä varhaisesta tuesta.

Toimintaympäristö **

Nykyisen hallituksen sote-uudistuksen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon perustason palveluita ja siirtää painopistettä ennaltaehkäisevään työhön. Tulevaisuuden sote-keskuksessa asiakas saa tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut yhdestä paikasta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sote-keskuksiin on tarkoituksena koota laaja-alaisesti eri toimijoita sekä terveyden- että sosiaalihuollon alueilta.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Palvelu on kohdennettu yli 18-vuotiaille kuntalaisille, jotka voisivat hyötyä elämäntilanteen tai terveydentilan laaja-alaisesta tarkastelusta sekä varhaisesta tuesta.

Kansikuva
Työparityön esite

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis