Kansallinen HTA (Health Technology Assessment) -koordinaatioyksikkö (FinCCHTA) on organisoimassa Suomen kestävän kasvun ohjelman pilari 4:ään kuuluvia hankkeita:

  • Kustannusvaikuttavuus osaksi kansallisia suosituksia (investointi 3)
  • Mobiilisovellusten ja digitaalisten palvelujen arviointimalli (investointi 4)

Kyseiset hankkeet muun muassa vahvistavat sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta sekä hoitotakuuta edistävien palvelumuotoilluiden digitaalisten innovaatioiden käyttöönottoa. 

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

HTA osana terveysteknologian elinkaariajattelua
Toimintamalli
Arviointi
Arviointi ja tiedonkeruu
Tiede ja tutkimus
Julkiset hankinnat ja kilpailutus

FinCCHTA - Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö
Toimintamalli
Kustannusvaikuttavuus
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto
Psykososiaalinen menetelmä
Vaikuttavuus

FinCCHTA - Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö
Toimintamalli
Kustannusvaikuttavuus
Digitaaliset palvelut
Terveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen