Sosiaalihuollon suositukset (SoSu), Pohde (RRP, P4, I3)

SoSu-osahanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaan kuuluvaa KVA-hanketta, jonka organisoimisesta vastaa FinCCHTA ja toteutuksesta Sosiaalialan osaamiskeskus Verso yhteistyössä muiden sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sosiaalihuollon suositukset (SoSu), Pohde (RRP, P4, I3)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

SoSu-osahanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaan kuuluvaa KVA-hanketta, jonka organisoimisesta vastaa FinCCHTA ja toteutuksesta Sosiaalialan osaamiskeskus Verso yhteistyössä muiden sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa.

 

Toteutuspaikka
FinCCHTA, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso, sosiaalialan osaamiskeskukset
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Luotu

04.05.2023

Viimeksi muokattu

21.02.2024
Ratkaisun perusidea **

Sosiaalihuollon suositukset -hanke (2023–2025)  

Tutkimustietoon perustuvien suositusten tarkoitus on tukea palvelutoimintaa, ammatillisia käytäntöjä ja asiakasturvallisuutta. Ammattilaisille ja muille tahoille tarkoitettuja suosituksia voidaan laatia kokoamalla ja arvioimalla valittua ilmiötä koskeva tutkimustieto ja muu tieto tutkimusnäytöksi.   

Sosiaalihuollossa suositusten tuottaminen ja hyödyntäminen on ollut tähän asti vähäistä. Sosiaalihuollon suositukset -hankkeessa (SoSu) tarkastellaan suositusten lähtökohtia ja toteutusmahdollisuuksia. Hankkeen tehtävänä on:

1) selvittää nykytila sekä tiedolliset ja organisatoriset edellytykset, mahdollisuudet ja esteet sosiaalihuollon näyttöön perustuvien suositusten aikaansaamiselle,

2) tuottaa kehittämismalleja, ehdotuksia ja skenaarioita koskien toiminnan organisoimista, jotta näyttöön perustuvien suositusten aikaansaamisessa edetään kansallisesti (ja alueellisesti),

 3) toteuttaa pilotti liittyen näyttöön perustuvien suositusten kehitystyöhön.

Hankkeessa selvitetään sosiaalihuollon näyttöperusteisuutta sekä suosituksia koskevaa kansainvälistä keskustelua ja kartoitetaan sosiaalihuollon asiantuntijoiden näkemyksiä näyttöön perustuvista suosituksista. Tiedonkeruun pohjalta laaditaan hankkeen asiantuntijaryhmän tuella suunnitelma pilotin toteuttamiseksi.

Sosiaalihuollon suositukset -hankkeen toteuttaa Sosiaalialan osaamiskeskus Verso yhteistyössä muiden sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa. Sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA toteuttaa hankkeessa Pohjoismaita koskevan selvityksen näyttöperusteisista sosiaalipalveluista.  Hanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelman hankekokonaisuutta ”Kustannusvaikuttavuus osaksi suosituksia” (https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/kustannusvaikuttavuus-osaksi-suosituksia), josta vastaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ja jota koordinoi Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö FinCCHTA.

Lisätietoja: tutkija Maria Tapola-Haapala, sosiaalialan osaamiskeskus Verso / Päijät-Hämeen hyvinvointialue, maria.tapola-haapala@paijatha.fi 

Kansikuva
FinCCHTA - Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt