Kustannusvaikuttavuus osaksi suosituksia, Pohde (RRP, P4, I3)

  • Lisätä taloudellisen tiedon määrää terveydenhuollon suosituksissa sekä luoda ohjaava malli
  • Selvitetään sosiaalihuollon nykytila ja edellytykset sosiaalihuollon näyttöön perustuvien suosituksien aikaansaamiseksi

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kustannusvaikuttavuus osaksi suosituksia, Pohde (RRP, P4, I3)
Toimintamallin lyhyt kuvaus
  • Lisätä taloudellisen tiedon määrää terveydenhuollon suosituksissa sekä luoda ohjaava malli
  • Selvitetään sosiaalihuollon nykytila ja edellytykset sosiaalihuollon näyttöön perustuvien suosituksien aikaansaamiseksi
Toteutuspaikka
FinCCHTA, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso, Hotus, Kasvun tuki, Palko, Suomalainen lääkäriseura Duodecim, PROSHADE, THL
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Päijät-Häme
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Kuva
Euroopan unionin rahoittama - NextGenerationEU

Luotu

18.10.2022

Viimeksi muokattu

21.02.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Terveydenhuollossa näyttöön perustuvat hoidolliset suositukset ovat yleisesti hyväksyttyjä ja ne ohjaavat toimintaa käytännössä. Sen sijaan hoitojen kustannuksia ja/tai kustannusvaikuttavuutta ei näissä suosituksissa ole järjestelmällisesti huomioitu. Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ylläpitää kansallisia terveydenhuollon laaturekistereitä, joita kehitetään koko ajan eteenpäin. Laaturekistereistä saadaan ns. arkivaikuttavuustietoa (RWD/RWE), joka voi olla hyödynnettävissä erityisesti kustannusvaikuttavuuden osalta hoitosuosituksia laadittaessa ja niitä päivittäessä.

Asiakkaille parhaan mahdollisen palvelun ja sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumisen kannalta on pulmallista, että sosiaalihuollosta näyttöön perustuvat suositukset puuttuvat, aihepiirin käsitteistöä käytetään epäyhtenäisesti ja tieto palvelujen kustannusvaikuttavuudesta on vähäistä. Sosiaalihuollon näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittämiseen panostettiin kansallisesti 2000-luvulla, mutta kehitystyö ei ole edennyt ratkaisevasti tämän jälkeen. Sosiaalipalvelujen ja sosiaalityön kustannusvaikuttavuuden tarkastelu ja näyttöön perustuvien suositusten kehitystyö eivät ole myöskään kansainvälisesti tarkastellen ole edenneet riittävästi.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Hankkeen kohderyhmänä toimii sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suosituksia laativat tahot sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja heidän toimintaansa ohjaavat organisaatiot, kuten sosiaalihuollossa sosiaalialan osaamiskeskukset.

Kansikuva
FinCCHTA - Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt